Eltels fokus på «Best Practices»

Tjenestebransjen er under konstant utviklingspress. Bedrifter trenger å levere bedre kvalitet raskere og mer kostnadseffektivt enn noen gang før. Fordelen er at mange selskaper har vendt denne utfordringen til sin fordel ved å finne nye måter å forbedre effektiviteten.

Helt fra starten har Eltel prioritert effektivisering av tjenester. For å optimalisere sin daglige drift og support til kundene, har Eltel gjennomført en rekke interne utviklingsprosjekter - fra forbedret prosessdesign og levering av tjenester, til forbedret opplæring av ansatte og utvikling.

Ett av disse prosjektene - prosjektet "15 minutter" - bidro til å redusere dødtid til teknikere i løpet av en vanlig arbeidsdag. Siden effektivitet er svært viktig i servicebransjen, må man tilpasse tilgjengelige ressurser med kundens behov perfekt - uten forsinkelser. Ved å minimere dødtid per ansatt gjennom bedre planlegging og ressursstyring, kunne Eltel redusere kostnadene til fordel for alle.

Magne Lunde, direktør for Operational Excellence i Eltel, jobber daglig med effektivitetsutfordringer:
"Å få den riktige størrelsen på personalet handler om å definere individuelle roller og ansvar tydelig. Du må også fokusere på kapasitet, kompetanse og kvalitet til enhver tid. Den beste måten å håndtere denne utfordringen er å utvikle riktig sett med verktøy. "

"I Eltel Norge har vi implementert en systematisk prosess for «best practice» for hele leveranseprosessen. Hvert steg i prosessen har en unik prosedyre. Vår erfaring er at gjennom å følge disse prosedyrene, selv når utfordringer oppstår, lønner det seg alltid i lengden i form av forbedret kostnadseffektivitet og kundetilfredshet. "