Eltel Way og ny CEO

I 2009, etter flere år med vellykket operativ planlegging og utvikling, hadde Eltel sikret sin plass i det nordiske markedet. Med ansettelsen av en ny konsernsjef sommeren samme år, var det tid for å ta neste skritt fremover.

Axel Hjärne, daværende nyutnevnte Eltel Group CEO, deler sine tanker om Eltel og «The Eltel Way»:
"I 2009 var Eltel en ganske sterk lokal aktør med gode kundekontakter. Men vi var fortsatt ganske fragmentert – vi var fortsatt ikke én samlet virksomhet og utnyttet ikke fordelene ved å være et stort selskap. Bransjen var fortsatt nasjonalt og Infranettet var et ukjent begrep. "

"Min egen bakgrunn var i Eltels svenske og norske virksomhet. Min første tanke etter å ha vært CEO i 2009 var, hvordan kunne vi dra nytte av vår størrelse og stordriftsfordeler? Hva ville det kreve å skape konkurransefortrinn ut av å være et internasjonalt selskap? "

«Jeg vurderte også posisjonen til Eltel og våre konkurrenter i forhold til interessenter som kunder, samfunnet og ansatte. Hvordan kunne vi sikre at Eltel ble sett på som noe helt annet og nytt - et selskap som kunne sikre livslinjene i samfunnet?

"Selvfølgelig kunne ikke disse spørsmålene besvares over natten. I stedet måtte vi tilpasse oss utfordringene i hverdagen. Vi identifiserte to spor for den fremtidige utviklingen: Den ene var å etablere et felles språk og en driftsplattform for selskapet, «The Eltel Way»; den andre var å prøve å påvirke og drive utviklingen av vår bransje – Infranett-bransjen.»

"The Eltel Way ble det viktigste konkurransefortrinnet, og utgjorde den viktigste forskjellen mellom Eltel og våre bransjekolleger. Vi ble enige om at de viktige drivkreftene bak konseptet var Spesialisering, Proaktivitet og Selvdreven – som er like relevant i dag som i 2009. "

"I vårt tilfelle betyr proaktivitet å være aktive i dialog med kunden, skape forandringer, forbedre kunnskapen og alltid ligge i forkant. Selvdreven fokuserer på å organisere oss inn 400 team der alle er resultatenheter med et stort mandat til å ta raske og presise avgjørelser- alltid nær kunden. Spesialisering sikrer at vi er en transparent og beslutningsdyktig organisasjon der kunnskap og erfaring som funnes i Eltel kan deles og utnyttes når som helst.»

"Det var også viktig at våre kunder hadde full tilgang til våre spesialister, og at vi respekterte våre ansatte som de mest kompetente i deres spesialistrolle."

"Ikke overraskende har «The Eltel Way» skapt mange tilhengere, noen av dem trodde at ved å kopiere noen presentasjoner, kunne de få de samme fordelene vi hadde oppnådd. Dette var selvfølgelig umulig da «The Eltel Way» er mer enn bare prosesser og instruksjoner. Det er også en unik refleksjon av vår ledelse og bedriftskultur. "

"Vi har også lykkes med vårt andre utviklingsspor. Eltel har vært en pioner i Infranett-bransjen fra begynnelsen. Ved å definere omfanget av tjenestene, utvikle bransjeorganisasjoner og nettverk, samt proaktivt påvirke kundens kjøpsadferd, har vi bidratt til at Infranett-bransjen ikke kun er en bransje, men også en garanti for verdiskapning.

"I dag fortsetter forretningsmodellen «The Eltel Way» å definere oss som selskap og skiller oss fra konkurrentene på en positiv måte.»