Eltel og Swedia fusjonerer

En viktig milepæl i Eltels historie var da Industri Kapital kjøpte opp Eltel i desember 2004. I forbindelse med oppkjøpet slo Eltel og Swedia Networks seg sammen. Over en natt så Infranett- bransjen en ny nordisk storspiller ta form, med doblet forretningsvolum og nesten 6000 ansatte.

Fusjonen ble en suksess som førte til nye markedsmuligheter, flere synergier og et klart fokus på fremtiden. Martin Dahlgren, tidligere President for forretningsområdet Transmission, hjalp de to selskapene til å bli et selskap: "Fusjonen skapte en mer balansert portefølje mellom EL og TEL, hovedsakelig fordi Swedia var en etablert aktør innen telekommunikasjon. Det har også hjulpet oss å sikre en mer balansert tilstedeværelse i det nordiske markedet. Gjennom fusjonen utviklet vi en forretningsmodell som dekket både felttjenester og store prosjekter."

Terje Eriksson, som var en serviceingeniør i Swedias mobilvirksomhet, fikk se sin karriere utvikle seg raskt i det nye selskapet: "Fusjonen var et stort løft til vår kompetanse og tekniske løsninger, samt et stort og spennende utviklingsskritt for meg personlig og profesjonelt. Takket være fusjonen kunne vi hjelpe våre kunder mer effektivt enn noensinne. "

Terje fortsetter: "Selv i dag er avstanden mellom ledelsen og feltarbeiderne svært kort i Eltel. Det er lett å komme i kontakt med Eltel-ansatte på alle nivåer, og våre kunder har alltid mulighet til å påvirke hvordan vi leder og gjennomfører prosjekter. "