Eltel ekspanderer til Polen

I 2004 ble ti nye land medlem av EU, inkludert Polen. Med en befolkning på nærmere 40 millioner innbyggere var Polen allerede fra begynnelsen en interessant mulighet. Jan Piotrowski, som senere ble generaldirektør i Eltel Networks i Polen, var Eltels rådgiver fra 2002.

"Jeg jobbet for en polsk GSM-operatør, da Eltel kontaktet meg. Eltel var ute etter å ekspandere til Polen, og ønsket å finne et tjenesteselskap som var interessert i en strategisk partner som Eltel Networks. Etter å ha gjennomført en markedsanalyse og undersøkelse av potensielle kandidater, valgte vi ZWSE Olsztyn - et kraftoverføringsselskap med 180 ansatte og som hadde et meget godt rykte. Vi kjøpte selskapet i juli 2003. "

Oppkjøpet var vellykket, og banet vei for tre ytterligere oppkjøp: et ingeniørfirma i Krakow, et spesialisert transformatorstasjonsselskap i Rzeszow, og et mindre selskap i Torun. Ved å kombinere lokal tilstedeværelse, kunnskap og Eltels nordiske erfarenhet, resulterte dette til betydelig vekst i årene som fulgte.

Siden da har Eltels kraftoverføringsvirksomhet fortsatt å vokse i Polen. Selskapet tok også steget inn i markedet for mobil- og fastnett i løpet av 2004-2007. I dag sysselsetter Eltel 2400 personer i Polen og landet er en betydelig del av Eltel-konsernet i helhet.