Eltel definerer Infranet-markedet

Våren 2014 begynte Eltel å se på Infranet-markedet og selskapets rolle i det nye markedet. Det var også det første skrittet i Eltels endelige børsnotering i februar 2015. Siden hele markedet utviklet seg raskt, var det viktig å fastslå hva begrepet Infranet, og Eltel som Infranet-selskap, betydde- både basert på markedsmuligheter og Eltels tilbudsperspektiv.

Noen av faktorene som hjalp Eltel på veien var f.eks. at Eltel hadde allerede vært i bransjen i 13 år, noe som betydde at selskapet hadde betydelig erfaring i internasjonale markeder og konkrete forretningsmessige utfordringer. På det tidspunktet hadde Eltel også bygget opp en stor kundebase i Europa, og ansatte ofte høyt kvalifiserte internasjonale markedseksperter for å hjelpe til med markedsanalyser og strategiutvikling.

Ifølge flere markedsundersøkelser, ble etterspørselen etter Eltels kjernemarkeder drevet av globale megatrender som klimaendringer, digitalisering og urbanisering, der hver trend har en stor innvirkning på nåværende og fremtidige utformingen av kritisk infrastruktur. Den generelle markedssituasjonen ble også påvirket av implementeringer av tekniske innovasjoner og løsninger i Eltels kjernevirksomhet: Power, Communication, Transport & Security. Investeringer i infrastruktur vokste og Eltel var i en utmerket posisjon til å utnytte disse mulighetene.

Eltels kundeportefølje har også spilt en viktig rolle i selskapets overgang fra konvensjonell infrastruktur til mer digitaliserte Infranets. Eltels kunder var ledende operatører i sine respektive land, og mange hadde en lang historie for samarbeid med Eltel. De satte pris på Eltels konkurransedyktige tjenester og evnen til å levere både kortsiktige og langsiktige kontrakter som ofte varte i opptil fem år. Eltel ble også sett på som en pålitelig outsourcing partner, sammenlignet med deres interne serviceorganisasjon, når kundene ønsket et mer kostnadseffektiv alternativ for tekniske tjenester.

Da Eltel hadde fått en god forståelse for det nye markedet, var neste skritt å kommunisere selskapets tjenester og løsninger på en lett forståelig måte. Siden mange av Eltels tjenester krever spesialisert teknisk kompetanse, var den logiske fremgangsmåten å gruppere dem tilsvarende: vedlikehold, oppgraderinger og prosjekttjenester.

Samtidig fikk Eltel et nytt fremtids- og målsettingsperspektiv- det å kunne se lenger fremover enn konkurrentene, og bli den ledende leverandør av tekniske tjenester for kritisk infrastruktur - Infranets - i vårt moderne samfunn.