Eltel bygger ut cross-border workforce

I 2012 begynte Eltel å bygge ut sin kapasitet for cross-border workforce i forbindelse med mangel på kvalifiserte medarbeidere i land med lav arbeidsledighet, slik som Norge, Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Økt internasjonalisering av bedrifter og fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU, gjorte det også lettere å ansette dyktige teknikere fra andre land. Eltel hadde et forsprang i forhold til konkurrentene takket være sin unike og sterke posisjon i Nord-Europa og Baltikum. Når det var en mangel på arbeidskraft i de nordiske landene, Tyskland eller Storbritannia, så kunne dyktige Eltel-teknikere fra Baltikum og Polen raskt mobiliseres og hjelpe til.

I praksis betydde det å sende estiske teknikere til Finland, baltiske telekom-teknikere til Norge og Danmark, polske telekom-teknikere til Tyskland, og polske kraftledningsteknikere til Finland, Tyskland og Storbritannia. Det å administrerende disse internasjonale teamene av Eltel-ansatte var mer krevende enn å ta noen telefonsamtaler og bestille neste fly. Innføringen av cross-border workforce krevde fokus på grunnleggende faktorer som lokale lover og beskatning, ulike helse- og sikkerhetsaspekter, og det faktum at Norge ikke var en del av EU.

Senere samme år, etablerte Eltel et "Centre of Excellence (CoE) for å kunne støtte denne utviklingen av cross-border workforce. Agne Kveselyte, nåværende leder av CoE, vet hva det kreves for å holde Eltel-teknikere i bevegelse verden rundt. "Eltel har lang erfaring med cross-border workforce, og det er en av våre viktigste suksessfaktorer og som skiller oss fra konkurrentene. Hittil har vi gjennomført 30 prosjekter over landegrensene, som har involvert ca 500 Eltel-ansatte.»

"Da vi opprettet vårt «Centre of Excellence», var det viktig å få alle i organisasjonen til å forstå hensikten og kompleksiteten med internasjonale personaloverføringer. I dag kan vi tilby cross-border workforce gjennom hele prosjektets livssyklus, inkludert tilbudsfasen."

"Takket være våre klare prosesser, har vi muligheten til å tilby komplette tjenester over landegrensene i samsvar med nasjonale- og transnasjonale lover og forskrifter. Samtidig utvikler vi kontinuerlig vår evne til å kunne være konkurransedyktig. Strukturert dokumentasjon og brukervennlige verktøy, hjelper våre team å sette opp og overvåke cross-border prosjekter, og eksterne konsulenter og rådgivere holder oss oppdatert på nye regler og forretningsmetoder."

Mateusz Soszynski, en polsk teamleder i Eltel, har erfaring med å jobbe på et internasjonalt prosjekt i Tyskland. "Før avreise til Tyskland gikk vårt team igjennom omfattende opplæring og nødvendige sertifikater for utstyr og teknikker. Vi diskuterte også de kulturelle forskjellene mellom Polen og Tyskland og lærte oss fagterminologi på tysk. "

"Så langt har jeg jobbet med et stort kraftledningsprosjekt i Baden-Württemberg og forventer å fortsette å arbeide i Tyskland også i fremtiden. Det å arbeide internasjonalt er etter min mening ikke bare en stor utfordring, men også en stor mulighet for personlig utvikling."