Eltels historie

Med røtter tilbake til 2001 har Eltel vært en sterk medspiller i den digitale utviklingen. Vi har gått fra å arbeide med fysiske nettverk til å nå arbeide med intelligente nettverksløsninger - reisen har vært spennende! Historiene under viser hvordan vi har implementert vår misjon om å sikre livslinjene i det moderne samfunnet.

Eltel blir etablert

Eltel Networks ble etablert da CapMan kjøpte opp IVO Transmission Engineering fra Fortum i 2001. Tre år senere hadde det nye selskapet, som først ble kalt Eltel Networks Oy, blitt en...
Starten for Eltel

I 2002 feirer Eltel sitt første år. Selskapet utviklet seg raskt og ledelsen jobbet overtid. De trengte å finne et nytt forretningsfokus, omprofilere selskapet, sikre personal....

Eltel ekspanderer til Polen 

I 2004 ble ti nye land medlem av EU, inkludert Polen. Med en befolkning på nærmere 40 millioner innbyggere var Polen allerede fra begynnelsen en interessant mulighet....

Eltel og Swedia fusjonerer

En viktig milepæl i Eltels historie var da Industri Kapital kjøpte opp Eltel i desember 2004. I forbindelse med oppkjøpet slo Eltel og Swedia Networks seg sammen....

 Plattform for effektivitet

2006 var det året Eltel trengte å gjøre sine tjenester og leveranseprosesser mer enhetlige etter en periode med rask vekst etter fusjonen med svenske Swedia og flere oppkjøp...

Eltels fokus på "Best Practices"

Tjenestebransjen er under konstant utviklingspress. Bedrifter trenger å levere bedre kvalitet raskere og mer kostnadseffektivt enn noen gang før...

Eltel-teamene leder veien

De fleste bedrifter er organisert som en pyramide, der hovedkontoret bestemmer og alle andre følger med. Ikke i Eltel. I 2008 vendte Eltel denne pyramiden opp ned og oppfordret...

Eltel Way og ny CEO

I 2009, etter flere år med vellykket operativ planlegging og utvikling, hadde Eltel sikret sin plass i det nordiske markedet. Med ansettelsen av en ny konsernsjef sommeren samme år...

Eltel blir internasjonal

I 2010 begynte Eltel å organisere sin kjernevirksomhet og sine 400 feltteam i nye internasjonale forretningsenheter. Den viktigste drivkraften bak denne endringen var...

 

Vekst og ny merkevare

I 2011 opplevde Infranett-markedet et stort oppsving. Det bidrog til at Eltels omsetning økte med 18% sammenlignet med året før....

 

Eltel bygger ut cross-border workforce

I 2012 begynte Eltel å bygge ut sin kapasitet for cross-border workforce i forbindelse med mangel på kvalifiserte medarbeidere i land med lav arbeidsledighet, slik som Norge, Danmark....

Engasjement og vinnerteam i Eltel

Ansattes
motivasjon og trivsel er kjernen i moderne organisasjoner. I 2011 gjorde Eltel helse, miljø og sikkerhet til en topp prioritet for hele organisasjonen....

Eltel definerer Infranet-markedet

Våren 2014 begynte Eltel å se på Infranet-markedet og selskapets rolle i det nye markedet. Det var også det første skrittet i Eltels endelige børsnotering i 2015...