Kort om Eltel

Eltel er en ledende nordeuropeisk leverandør av tekniske tjenester til infranettbransjen– kritisk infrastruktur innenfor segmentene Power, Communication og Other, med kjernevirksomhet i Norden, Polen og Tyskland. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 7 200 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,2 milliarder euro i 2018. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

I Norge har vi ca 1100 ansatte fordelt geografisk over hele landet. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 9001: 2019 og ISO 14001:2019.

Eltel - Shaping Future Infranets