Smart Grids

Vi setter standarden for fremtiden

Eltel er en totalleverandør av tjenester innen Automatisk Måleravlesning. Vi leverer alt fra målere, logistikk, installasjon og lese- og driftstjenester til prosjektledelse og planlegging.

Eltel har lang erfaring med automatisk måleravlesning. Hittil har vi installert mer enn tre millioner måleenheter. Våre kunder inkluderer flere av de ledende nord-europeiske nettselskapene. Dette har gitt unike og solide resultater, og satt standarden for vår service. Vårt hovedmål innen alle infranett-tjenester er å gi maksimal verdiskapning for deg som kunde.

Sterk kundebase

Selv om Smart Måleravlesning er revolusjonerende og nytt har Eltel allerede en imponerende kundebase av større netteiere. Vi vil fortsette å etablere partnerskap med operatører for å opprettholde og utvide vårt multinasjonale støttesystem i de landene vi er aktive.

Vår største kunde i Norge er Hafslund Nett.
Tilsammen skal vi installere 630.000 målere for direkte avlesning i perioden 2015-2019. Leveransen inkluderer planlegging, utbygging, sluttkundekommunikasjon, logistikk og installasjoner.

Kristin Lian, Senior Vice President for Hafslund Nett, kommenterer kontrakten: 
"Eltel har tilbudt en gjennomarbeidet og effektiv løsning med gode kommersielle betingelser for installasjon av strømmålere i alle direktemålte anlegg. Eltel har lang erfaring fra lignende prosjekter, både i omfang og innhold. Eltel har vist en god forståelse av og tilnærming til, prosjektgjennomføringen. Prosjektorganisasjonen består av mange erfarne ressurser, og de har presentert en detaljert prosjektplan med tydelige ansvarsområder, realistiske tidslinjer og leveranser. Eltel leverte også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”

 


Kontakt oss

Mika Itkonen
Mika.Itkonen@eltelnetworks.com