Et bredt utvalg av tjenester

Eltel tilbyr både operatører og netteiere et bredt utvalg av tjenester som kan skreddersy individuelle spesifikasjoner. Vår kjernevirksomhet er bygging, vedlikehold og rehabilitering av kraftlinjer og transformatorstasjoner.

Innen kraftledninger tilbyr Eltel nøkkelferdige anlegg og rehabilitering. Dette inkluderer planlegging og forarbeid, konstruksjon og installasjon, tilkobling og igangsetting.

For understasjoner med høy-og middels-spenning omfatter Eltels tilbud nøkkelferdige anlegg og rehabilitering, oppgradering, grunnarbeid, montering av stålkonstruksjoner, automatisering, kontroll og idriftsettelse.

Eltels kompetanse innen design og engineering inkluderer systems engineering for kraftledninger og understasjoner, oppmåling, fundament og dokumentasjon, statiske beregninger, prosjektering og testing av stålkonstruksjoner, analyse av mulige kapasitetsøkninger for kraftoverføringssystemer, og prosjektering for low-sag ledere i transmisjonssystemer.

Eltel har bygget kraftledninger og understasjoner helt opp til 750kV i varierende og ekstreme omgivelser over hele verden. Dette inkluderere åpne jordbruksområder, i trafikkerte urbane omgivelser og over fjellkjeder med fjordkryssing.

Banebrytende teknologi

Eltel har utviklet en rekke patentbeskyttede løsninger basert på den nyeste teknologien, inkludert:

  • Arbeider under spenning -AUS, herunder OPGW (Optical Ground Wire - jordline med optisk leder), forlengelse av islolatorkjeder og utskifting av ødelagte isolatorskåler, anti-korrosjonmaling og reparasjon av skadede liner 
  • Low-sag ledere (LSC) som tillater kapasiteten på luftledninger å være mer enn det dobbelte uten behov for å forsterke mastekonstruksjon og uten å overskride tillatt klaringer.
  • SlimLine ™ overføringsledning som reduserer kravene til byggeforbudsbelte for 110kV linjer.
  • Turvatikkas ® Safety Ladder er et slitesterkt, kompakt og vedlikeholdsfritt fallsikringssystem som er utformet for å trygge sikkerheten til personell som jobber med installasjon og vedlikehold på kraftledninger, mobiltårn og master.

Kontakt oss

Hans Normann
hans.normann@eltelnetworks.com