800 kunder i 90 land

Eltel har lang erfaring med design og konstruksjon av kraftstasjoner med mellom- og høyspent. Siden 1960 har Eltel gjennomført over 800 store prosjekter i mer enn 90 land. Eltel har levert nøkkelferdige kraftlinjeprosjekter fra 11 kV til 750 kV på til sammen mer enn 47.000 km. Vi har bygget ut kraftlinjer som dekker mer enn 110 000 km i landlige strøk. Eltels pålitelighet vises gjennom våre suksessrike prosjekter som er levert i tide, innenfor budsjettet og som tilfredsstiller de høyeste krav til sikkerhet og ytelse.

Prosjekter i Norge

Kraftlinjekontrakt

Statnett - 2013-2015
Utbygging av en 46 km lang luftlinje på 420kV fra Bamle til Rød i Telemark. Grunnarbeid, kabeltrekking og demontering av gammel linje.

420 kV OHL Klæbu - Viklandet
Bygging av 131-km kraftlinje med fjordkryssing på 3,7 og 1,8 km.
 
Transformatorstasjoner

Statnett - 2016-2018
Totalleveranse av en ny 420 kV-transformatorstasjon. Systemforsterkning og utskifting av utdaterte fasiliteter. Lokalisert i Telemark, Vemorktoppen. 

Fredrik Menander, Direktør - Power Transmission, Eltel AB kommenterer:
"At Statnett i Norge har besluttet å velge Eltel som hovedleverandør for sitt transformatorstasjonsprosjekt er en stor suksess for oss, og et bevis på Statnetts tillit til Eltel, ikke bare vår prosjektstyring og tekniske evner, men også vår evne til å gjennomføre et prosjekt på en sikker måte. Vi ser frem til et godt samarbeid og effektiv prosjektgjennomføring sammen med Statnett."

Kontakt oss

Hans Normann
hans.normann@eltelnetworks.com