Vi sikrer samfunnets livslinjer

Eltel bygger, vedlikeholder og oppgraderer kraftlinjer og transformatorstasjoner. Elektrisitet er avgjørende for å ha en velfungerende moderne infrastruktur, og Eltel sikrer strømforsyningen– samfunnets livslinjer

I energisektoren i dag stilles det høye kvalitetskrav til utbygging av infrastruktur. Pålitelighet, sikkerhet og lave levetidskostnader er i fokus. Vi leverer solide og konkurransedyktige løsninger ved hjelp av god prosjektledelse og over 60 års erfaring. Erfaring og bruk av beste praksis gjør det mulig for våre utviklere å identifisere og inkludere kundens behov i prosjektdesignet. Vi i Eltel tror at grunnlaget for suksess i et prosjekt blir lagt i den første fasen. Her blir de mest kritiske detaljer diskutert, analysert, forstått og integrert i sluttbrukerens løsning.

Eltels pålitelighet vises gjennom våre suksessrike prosjekter som er levert i tide, innenfor budsjettet og som tilfredsstiller de høyeste krav til sikkerhet og ytelse.

 


Kontakt oss

Hans Normann
hans.normann@eltelnetworks.com