The road to the future is made of fibre

Fremtiden krever rask og sikker oppkobling.
Les om fiber generelt
Om fiber som teknikk
Om fiberutviklingen i Norge og Europa


Kontakt oss

Bjarte Brautaset
Head of Fibre Force
bjarte.brautaset@eltelnetworks.no