Karjera Eltel Networks įmonėje

|Esame įsitikinę, kad gerovė ir uždarbis nėra prieštaringos, o veikiau, viena kitą papildančios sąvokos. Norint išlikti konkurencinga įmone, būtini kompetentingi, įgalioti ir įgalinti darbuotojai, dirbantys remiantis aiškiomis taisyklėmis bei besivadovaujantys įmonės nustatyta verslo kryptimi. 

„Eltel“ lyderystės filosofija yra aiški ir nuosekli valdymo sistema. Mes tikime, kad įgalioti darbuotojai, prisiimdami atsakomybę už savo darbą, sukuria geriausias sąlygas įmonei, tapti stipriai bei į klientą ir rezultatus orientuotai organizacijai.

Siekdami sukurti našią ir į rezultatus orientuotą organizaciją, tikime, kad labai svarbu aktyviai skatinti sąžiningumą ir lygias galimybes visiems Eltel darbuotojams, be išimties. Dėl šios priežasties, esame įsitikinę, kad kiekvienas Eltel darbuotojas suteikia įmonei unikalumo, dėl savo asmeninės patirties ir žmogiškųjų savybių. Mes vertiname ir skatiname įvairovę visose savo veiklose bei visuose įmonės lygiuose.

„Eltel“ yra suinteresuota, kad visi mūsų darbuotojai ir administracijos nariai, darbe galėtų pilnai išnaudoti savo įgūdžius, taip prisidėdami ne tik prie asmeninio tobulėjimo, bet taip pat ir prie įmonės sėkmės.