Fiksuoti telekomunikaciniai tinklai

Šiomis dienomis „Eltel“ turi, ko gero, didžiausius išteklius, kurie naudojami dirbant su fiksuotos linijos operatoriais aštuoniose valstybėse. Mūsų indėlis į darbą su fiksuoto ryšio telefonija rodo, kad jūs, būdamas mūsų klientu, visada greta turėsite „Eltel“ specialistų komandą ir jų išteklius.

Visos „Eltel“ komandos dirba pagal „Eltel Way“ darbo modelį, kuris sudarytas remiantis patirtimi ir praktika. Rezultatas yra vieningas metodas visuose mūsų verslo padaliniuose.

„Eltel Way“ yra paremtas trimis aspektais – specializavimusi, įgalinimu ir iniciatyvumu. Specializavimasis reiškia, kad visi „Eltel“ darbuotojai yra gerai apmokyti „Eltel“ akademijoje. Įgalinimas reiškia, kad visi mūsų organizacijos darbuotojau turi aiškius tikslus ir atsakomybes bei gali priimti greitus, paprastus ir nuoseklius sprendimus. Iniciatyvumas reiškia, kad „Eltel“ specialistai turi tikslą – nuolat didinti mūsų klientų konkurentiškumą naujoje ir augančioje infraneto visuomenėje.

„Eltel“ yra sertifikuota visai pagrindinei gamintojų įrangai. Nereikia nė sakyti, kad „Eltel“ dirba taip, kad užtikrintų geriausią kokybę.

Contact us

Martynas Jotautis
+370 618 80881