800 užsakovų 90 šalių

„Eltel“ parengė, įgyvendino ir perdavė eksploatacijai daugiau nei 47 000 km ilgio elektros energijos perdavimo linijų (110 kV - 750 kV ir) projektus, daugiau nei 110 000 km ilgio elektrifikacijos tinklų projektus kaimo vietovėse. Maža to, per 40 savo veiklos metų įgavo neįkainojamos patirties projektuojant bei statant aukštos ir vidutinės įtampos pastotes.

Nuo 1960-ųjų metų „Eltel“ dirbo daugiau nei 90 šalių ir įgyvendino per 800 stambių projektų. „Eltel“ įmonė ne kartą įrodė savo patikimumą, įgyvendinama projektus tiksliai nustatytu laiku ir telpant į jiems skirtą biudžetą, atitinkančius aukščiausius kokybės ir darbų atlikimo reikalavimus. Įmonę reprezentuoja šie projektai:

Perdavimo linijų projektai
Suomija

400 kV antžeminių elektros perdavimo linijų Huutokoski – Vuolijoki 412 santvaromis sutvirtintų aliuminio atramų pakeitimas plieninėmis atramomis. Projektai apima išsamų projektavimą, pirkimus, esamų bokštų išmontavimą, statybą ir bandymus prieš objekto perdavimą eksploatacijai.

Norvegija

420 kV antžeminių elektros perdavimo linijų Klaebu – Viklandet 131 km tiesimas, kertant 2 tarpeklius, 3,7 ir 1,8 km aukštyje.

Lenkija
400 kV antžeminių elektros perdavimo linijų Kromolice – Patnów įrengimas; 

76 km dvigubos grandinės 400 kV linijos tiesimas nuo Kromolice iki Wieruszew, dviejų 24 optinių šviesolaidžių linijų tiesimas ir naujos linijos prijungimas prie sistemos.

Pastočių projektai

Lenkija 

220/110 kV Łagisza pastotės modernizavimas – GIS komutatorių įrengimas.

12 skyrių vidinės 400 kV GIS ir 16 skyrių 220 kV GIS pastočių pristatymas, surinkimas ir paleidimas, 110 kV pastotės ir transformatorių įrengimas. Iš viso 1050 MVA.

Lenkija

400/220/110kV Morzyczyn pastotės modernizavimas.

Aukštos įtampos įrangos ir antrinių grandinių Morzyczyn pastotėje modernizavimas, įskaitant projektinės dokumentacijos ir išsamių darbo brėžinių parengimą. Iš viso 660 MVA.

Eksporto projektai

Botsvana
100 kaimų elektrifikacija visoje šalyje.

Pilnai parengtas projektas, kurį sudaro 3 200 km elektros tinklas ir penkiasdešimt penkios 66 kV, 33 kV, 11 kV ir 0,4 kV pastotės (33/11 kV) ir 600 ant polių sumontuotų transformatorių (11/0.4 kV), vienos naujos 66/33 kV pastotės įrengimas, dviejų esamų 66 kV ir 132 kV pastočių rekonstrukcijos darbai. 

Šri Lanka

Kaimo vietovių elektrifikacijos projektas.

Paskirstymo įrangos pristatymas svarbiausių tinklo linijų (33 kV ir 0,4 kV) išplėtimui, užtikrinsiančiam elektros energijos tiekimą į 225 kaimus ir 34 000 vartotojų, šešiose Šri Lankos provincijose.

Beninas
161 kV antžeminių elektros perdavimo linijų projektas iki objektų perdavimo eksploatuoti.
Linijos, jungiančios Šiaurinę Togo ir Šiaurinę Benino dalį, įrengimas.

Bendrastatybiniai darbai, įskaitant geodezinius matavimus ir grunto tyrimus, elektros ir mechaninės įrangos pristatymas ir sumontavimas 182 km perdavimo linijai bei dviejų 161/34.5 kV pastočių išplėtimui.

Mozambikas 
Namacurra elektrifikacijos projektas.

 Kaimo vietovių elektrifikacijos projektas, kurį sudaro 33 kV antžeminė elektros linija, 0.4 kV ABC kabeliai ir ant polių montuojamos pastotės, realizuojamas iki objektų perdavimo eksploatuoti.

Liberija
66 kV antžeminių elektros tiekimo linijų, 66/22 kV pastočių ir 22 kV antžeminių elektros tiekimo linijų rekonstrukcijos darbai.

Monrovia energetikos sistemos, kurią sudaro 28,5 km 66 kV antžeminės elektros tiekimo linijos, 18 km 22 kV linijos ir keturios 66/22 kV, 10 MVA pastotės, rekonstrukcija, įskaitant geodezinius matavimus, planavimą, projektavimą, reikiamos įrangos tiekimą, statybos ir išbandymo darbus. 

Contact us

Martynas Jotautis
+370 618 80881