Plataus spektro paslaugos perdavimo sistemų operatoriams ir energetikos įmonėms

Nesvarbu, jūs esate elektros perdavimo sistemos operatorius, ar energetikos įmonė, „Eltel“ gali jums pasiūlyti platų paslaugų spektrą ir net jas specialiai pritaikyti individualiems jūsų įmonės reikmėms. Mes siūlome elektros perdavimo linijų ir pastočių inžinerinio projektavimo, statybos, techninės priežiūros bei rekonstrukcijos projektų paslaugas.

 „Eltel“ siūlo elektros linijų tiesimo ir atnaujinimo sprendinius (iki visiško jų parengimo naudojimui); planavimo ir parengiamuosius darbus; statybos ir instaliavimo darbus; prijungimo ir išbandymo prieš perdavimą eksploatacijai darbus; garantinio ir pogarantinio laikotarpio priežiūros paslaugas.

Aukštos ir vidutinės įtampos pastočių srityje „Eltel“ pasiūlymai apima jų montavimo ir atnaujinimo sprendinius (iki visiško parengimo naudojimui); pamatų ir inžinerinių darbų atlikimą; plieno konstrukcijų pagaminimą ir surinkimą; automatikos, valdymo ir apsaugos sistemų įdiegimą; pastočių išbandymą prieš perdavimą eksploatacijai.

„Eltel“ taip pat atlieka kvalifikuotus elektros perdavimo linijų ir pastočių sistemų techninio projektavimo darbus, į kuriuos, be kitų dalykų, įeina geodeziniai matavimai, pamatų klojimo darbai, teisinės dokumentacijos tvarkymas, plieno konstrukcijų statiniai skaičiavimai, inžinerija ir išbandymai, elektros perdavimo sistemų potencialaus pralaidumo padidinimo analizė, taip pat low-sag conductors perdavimo sistemoms konstravimas.

Elektros perdavimo linijų ir pastočių iki 750 kV įtampos projektai įgyvendinami pačiomis įvairiausiomis, kartais – netgi ekstremaliomis geografinėmis sąlygomis, įvairioje aplinkoje – ir lygiuose žemės ūkio regionuose, ir tankiai apgyvendintuose miestų kvartaluose, ir tarpeklių išraižytuose kalnuose, ir atokiausiuose pasaulio kampeliuose.

Inovacinės technologijos

„Eltel“ sukūrė nemažai patentuotų sprendinių, pagrįstų moderniausiomis technologijomis, pavyzdžiui:  

  • Darbų atlikimas veikiant elektros srovės perdavimo linijoms, įskaitant optinių įžeminimo laidų (OPGW) pakeitimą, stiklinių diskų ir ilgastrypių izoliatorių pakeitimą, dažymą antikoroziniais dažais ir sugedusių laidininkų remontą;
  • Low-sag conductors, užtikrinantys antžeminių elektros perdavimo linijų pralaidumo padidinimą daugiau nei du kartus, nestatant įtvirtinamųjų bokštinių konstrukcijų ir nepažeidžiant leistinų aukščio gabaritų. 
  • The SlimLine™ perdavimo linijos (110kV), kurioms nutiesti reikalingas mažesnio pločio žemės ruožas, į kurį energetikos įmonė įsigyja teisę.
  • The Turvatikkas® Safety Ladder, patikima, kompaktiška ir techninės priežiūros nereikalaujanti iškroviklio sistema, suprojektuota, siekiant užtikrinti montavimo ir priežiūros personalo, dirbančio elektros perdavimo linijų ir mobiliojo ryšio linijų bokšteliuose bei stulpuose, saugumą.

Contact us

Martynas Jotautis
+370 618 80881