Gebėjimas patenkinti reikliausių užsakovų poreikius

Ilgametė „Eltel“ patirtis elektros energijos perdavimo srityje leido sukurti pažangias darbo technikas, metodikas bei įrankius – pradedant nuo projektavimo ir baigiant parengto projekto įgyvendinimu ir išbandymu.

„Eltel“ elektros energijos perdavimo linijų ir pastočių projektų rengimo išteklius sudaro kvalifikuoti projektų vadovai, aukštos kvalifikacijos profesionalūs montuotojai, turintys darbo su aukštos įtampos tinklais sertifikatus; taip pat specialios įrangos, mechanizmų, įrankių ir transporto priemonių bazė. Didelis „Eltel“ konkurencinis pranašumas – gebėjimas sujungti, mobilizuoti ir demobilizuoti svarbiausius išteklius, leidžiantis pasiekti optimaliausią įgūdžių ir pajėgumų suderinimą realizuojant konkretų projektą. Šį pranašumą puikiai įvertino mūsų užsakovai, likę patenkinti mūsų sugebėjimu patenkinti net pačius sudėtingiausius jų poreikius.

Reikalavimai, keliami kasdieniam projektų įgyvendinimui, nuolat griežtėja dėl poreikio užtikrinti nepertraukiamą kokybišką tinklų veikimą. Kaip keletą tokių reikalavimų būtų galima paminėti trumpesnį energetikos tinko veikimo pertraukimo laiką (dėl elektros darbų), poreikį greitai sutelkti personalą ir darbui reikalingus įrenginius, „kaip tik laiku“ principų įgyvendinimą, siekiant sumažinti neigiamus pinigų srautus investavimo laikotarpiu, ir projekto įgyvendinimo grafiko sutrumpinimą. „Eltel“, turinti didelę tarptautinę kvalifikuotų išteklių bazę, geba puikiai susidoroti su iššūkiais, kylančiais dėl tokių padidėjusių reikalavimų, skubiai mobilizuodama savo darbuotojų komandas, įrenginius bei įrankius. Mūsų elektros perdavimo projektų ištekliai sutelkti trejose šalyse: Lenkijoje, Suomijoje ir Švedijoje.

 Siekdama patenkinti kokybės, efektyvumo ir darbų atlikimo poreikius, „Eltel“ įdiegė projektų valdymo sistemą „ProMan“, kuri padeda dalintis geriausia praktika tarp skirtingose vietovėse ir šalyse dirbančių projektų grupių. Ši sistema leido sukurti standartines projektų valdymo vidaus procesų nuostatas.

 „Eltel“ elektros perdavimo linijų verslo padaliniai turi ISO kokybės standartų sertifikatus, įskaitant  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007.

Kas dėl projektavimo pajėgumų, mūsų Inžinerinio projektavimo padalinys savo darbe taiko pažangiausias darbo priemones ir šiuolaikiškiausias technologijas, pavyzdžiui, programinę įrangą PLS-CADD, PLS-TOWER, ROBOT ir BOCAD, kuria parengia skaitmeninius ir kompiuterizuotus sprendinius.
 
„Eltel“ tikslas yra įgyvendinti aukštos kokybės projektus iki pat objektų perdavimo eksploatuoti, laikantis užsakovo pageidaujamų apimčių, įgyvendinimo grafiko ir biudžeto. Viso to pasiekiame dėl itin aukštos mūsų profesinės kvalifikacijos, įgytos kartu su ištisų dešimtmečių patirtimi, kurią dar labiau sustiprina projektų valdymo praktika. Visa tai ir padėjo mums tapti viena iš verslo lyderių.

Contact us

Martynas Jotautis
+370 618 80881