Eltel yra pasišventusi vėjo energetikai

Investuotojams Eltel, visose aštuoniose šalyse, kuriose ji veikia, gali pasiūlyti patį plačiausią specialistų tinklą. Mūsų planavimo, projektavimo, projektų valdymo, elektros bei optinių tinklų ir vėjo energetikos specialistai nori įtikinti, kad jūs, kaip vartotojas, visuomet galėsite pasikliauti specializuota Eltel darbuotojų grupe ir jos ištekliais

Visos „Eltel“ darbuotojų grupės dirba pagal „Eltel Way“ veiklos modelį. Jis  sukurtas remiantis mūsų patirtimi ir geriausia praktika, kuria mes esame įsipareigoję visoms šalims, kuriose įgyvendiname savo projektus. Šios veiklos rezultatas yra vieningas visų mūsų verslo padalinių raidos supratimas.

„Eltel Way“ veiklos modelis yra paremtas mums priimtinomis trimis varomosiomis jėgomis – specializacija, pasitikėjimu ir iniciatyva. Specializacija reiškia, kad kiekvienas Eltel darbuotojas yra nuodugniai mokomas Eltel Akademijoje. Pasitikėjimas reiškia tai, kad kiekvienas mūsų organizacijos narys gali greitai ir paprastai priimti tvirtus sprendimus. Mūsų techniniai darbuotojai turi individualius darbo tikslus, už kuriuos jie jaučiasi atsakingi. Iniciatyva yra tai, kad visi Eltel specialistai atsirandančioje naujoje infraneto visuomenėje yra pasišventę misijai nuolat skatinti mūsų vartotojų konkurentiškumą.

”Eltel Way“  taip pat reiškia, kad visiems pagrindiniams įrangos tiekėjams yra reikalinga atestacija ir kad negalima užmiršti aplinkai, sveikatai ir saugai veiklos keliamų pasekmių. Žinoma, aišku ir tai, kad Eltel dirba atsižvelgdama į procesus ir nusistovėjusią tvarką, kuri nuoseklaus vystymosi požiūriu garantuoja pačią geriausią kokybę.

Contact us

Ilari Jaakkola
Tel. +358 40 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com