Back to news section

2019 metų „Eltel“ grupės ataskaita

2020-03-03

Penktadienį, vasario 14 d., „Eltel“ pateikė rinkai visų metų ataskaitą

2019 m. spalio–gruodžio mėn.

 • Grynasis pardavimas: 278,9 mln. EUR (330,9). Bendras augimas ⎯15,7 %, o natūralus augimas1 elektros energijos ir komunikacijų segmentuose ⎯10,9 %
 • Veiklos EBITA2 rodiklis ⎯14,9 mln. EUR (2,9), o veiklos EBITA marža ⎯5,3 % (0,9)
 • Veiklos rezultatas (EBIT) ⎯13,7 mln. EUR (⎯0,2), o EBIT marža ⎯4,9 % (⎯0,1)
 • Grynasis rezultatas: ⎯11,8 mln. EUR (⎯3,3)
 • Vienai akcijai tenkantis pelnas ⎯0,08 EUR (⎯0,02), bazinis ir apytikris
 • Pinigų srautai iš vykdomos veiklos: 65,0 mln. EUR. Lyginamieji pinigų srautai iš vykdomos veiklos iki 16 TFAS poveikio3 buvo 59,5 mln. EUR (70,0)

2019 m. sausio–gruodžio mėn.

 • Grynasis pardavimas: 1 087,6 mln. EUR (1 188,9). Bendras augimas ⎯8,5 %, o natūralus augimas1 elektros energijos ir komunikacijų segmentuose ⎯6,0 %
 • Veiklos EBITA2 rodiklis ⎯11,3 mln. EUR (⎯2,2), o veiklos EBITA marža ⎯1,0 % (⎯0,2)
 • Veiklos rezultatas (EBIT) ⎯11,2 mln. EUR (⎯9,2), o EBIT marža ⎯1,0 % (⎯0,8)
 • Grynasis rezultatas: ⎯25,1 mln. EUR (⎯22,2)
 • Vienai akcijai tenkantis pelnas ⎯0,17 EUR (⎯0,15), bazinis ir apytikris
 • Pinigų srautai iš vykdomos veiklos: 51,4 mln. EUR. Lyginamieji pinigų srautai iš vykdomos veiklos iki 16 TFAS poveikio3 buvo 25,7 mln. EUR (3,2)

Reikšmingi įvykiai ketvirtąjį ketvirtį ir vėliau

 • Ketvirtąjį ketvirtį „Eltel“ didžiausią dėmesį skyrė turto pardavimui, grynųjų pinigų rinkimui ir atsiskaitymams už etapus, todėl grynoji skola sumažėjo 67,6 mln. EUR.
 • Sumažėjusios apimtys, įskaitant laikinąjį perteklinį pajėgumą Švedijos komunikacijų sektoriuje, ir sumažėjusios pažangiųjų elektros energijos tinklų apimtys turėjo neigiamos įtakos veiklos EBITA rodikliui maždaug 8,4 mln. EUR, palyginti su ankstesniais metais.
 • 2019 m. gruodžio 5 d. buvo paskelbta, kad Saila Miettinen-Lähde skiriama naująja „Eltel“ finansų direktore ir grupės valdymo komandos nare. Saila eis pareigas 2020 m. kovo 1 d. ir pakeis Petter Traaholt, o šis paliks „Eltel“ ir pradės eiti „V.Group“ finansų direktoriaus pareigas.
 • 2020 m. sausio 22 d. „Eltel“ pasirašė Vokietijos komunikacijų verslo pardavimo „Circet“ grupei sutartį. Bendra sandorio vertė yra maždaug 19 mln. EUR, o grynasis teigiamas rezultatas grupės EBIT rodikliui – maždaug 13 mln. EUR. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas pirmojo 2020 m. ketvirčio pabaigoje.
 • 2020 m. vasario 13 d. „Eltel“ susitarė su bankais dėl esamo finansinio susitarimo pakeitimų. Į pakeitimus įeina įsipareigojimai, susiję su 2020 m. finansiniais lūkesčiais.

 1. Koreguota dėl parduotų operacijų ir valiutų įtakos.
 2. „Eltel“ seka segmentų pelningumą pagal veiklos EBITA rodiklį. Pagrindinių rodiklių apibrėžimų ieškokite p. 22.
 3. Daugiau informacijos apie 16 TFAS poveikį pinigų srautams ieškokite p. 21.
 4. Veiklos segmentams nepriskirtus elementus sudaro grupės valdymo ir palaikymo funkcija.

 

Generalinio direktoriaus komentarai

Pradėdami ketvirtį, turėjome aiškų tikslą sumažinti grynąją bendrovės skolą. Džiaugiuosi matydamas, kad šiuo laikotarpiu pinigų srautai buvo labai intensyvūs, todėl per ketvirtį galėjome sumažinti grynąją skolą 67,6 mln. EUR, o per visus metus – 24,2 mln. EUR. 2019 metais veiklos pinigų srautai iki 16 TFAS poveikio buvo 25,7 mln. EUR – žymiai geresni, palyginti su 3,2 mln. EUR 2018 metais ir ⎯65,2 mln. EUR 2017 metais.

Vis dėlto „Eltel“ ketvirčio rezultatas yra neigiamas dėl trijų pagrindinių priežasčių: mažesnio grynųjų pardavimo, restruktūrizavimo sąnaudų ir projektų persvarstymų.

Kaip ir tikėtasi, grynasis pardavimas per ketvirtį sumažėjo dėl Lenkijos aukštosios įtampos, Švedijos pažangiųjų tinklų ir komunikacijų segmentų, o Norvegijos ir Danijos komunikacijų segmentuose dėl padidėjusių rinkos dalių pajamos ir toliau augo. Projektų nurašymai ir nuostatos daugiausia susiję su Švedijos komunikacijų ir aukštosios įtampos segmentais.

Elektros energijos segmente aukštosios įtampos projekto nurašymai daugiausia susiję su vienu dideliu projektu Norvegijoje ir keletu projektų Lenkijoje. Didžiausią dėmesį per ketvirtį skyrėme atsiskaitymams už etapus aukštosios įtampos segmente Lenkijoje ir toliau tęsime dialogą su klientais dėl kompensacijos už nuo „Eltel“ nepriklausančius projektų vėlavimus. Mūsų pastangos sumažinti kapitalą pasiteisino (ypač Lenkijoje) ir atsipirko, iš šių projektų sugebėjome gauti 33,4 mln. EUR. Kad sumažintume poveikį didesniems projektams, atnaujinome aukštosios įtampos segmento strategiją Lenkijoje. Vykdydami šią strategiją, keitėme Lenkijoje vykdomas operacijas, atlikome pakeitimus vadovybėje, šiuo metu vyksta verslo restruktūrizavimas.

Kaip ir trečiajame ketvirtyje, rezultatams neigiamos įtakos turėjo labai sumažėjusios Švedijos komunikacijų segmento pagrindinio kliento apimtys. Dėl sumažėjusio grynojo pardavimo patyrėme pajėgumų pertekliaus ir restruktūrizavimo išlaidų, o šios neigiamai paveikė rezultatą. Be to, rezultatui neigiamos įtakos turėjo nurašymai ir maržos patikslinimai. Pradėdami 2020 metus, optimizavome dabartines ir prognozuojamas Švedijos bendrovės apimtis. Apžvelgiant visus metus, apimčių sumažėjimas ir su tuo susijusios sąnaudos, įskaitant restruktūrizavimą Švedijoje, neigiamai paveikė rezultatus daugiau nei 13 mln. EUR.

Nors situacija sudėtinga, norėčiau pabrėžti, kad 2019 metais daugelio bendrovės padalinių rezultatai buvo žymiai geresni nei ankstesniais metais. Elektros energijos segmente antrojoje 2019 metų pusėje Suomija pagerino grynąjį pardavimą ir EBITA rodiklį, nes patobulino eksploataciją ir nuolat dalyvavo atrankiniuose konkursuose. Komunikacijų sektoriuje tiek Norvegijoje, tiek Danijoje matome stiprią rinką, kurioje smarkiai padidinome grynąjį pardavimą ir veiklos EBITA rodiklį, palyginti su ankstesniais metais.

Segmente „Kita“ laikėmės 2017 metais sudaryto plano; visi kiti projektai bus baigti iki 2020 metų pabaigos.

Aptariant 2019 metus, esu dėkingas darbuotojams už jų atsidavimą ir viską, ką baigėme šiais iššūkių kupinais metais. Vykdydami naują strategiją, sugebėjome pasiekti rezultatų daugelyje sričių:

 • pagerinti pinigų srautai ir sumažinta grynoji skola;
 • pagerėjo tiekimo ir klientams teikiamų paslaugų kokybė;
 • daugiau dėmesio skiriama Šiaurės šalių rinkoms;
 • restruktūrizuoti Švedijos elektros energijos ir komunikacijų verslai;
 • parduotas komunikacijų verslas Lenkijoje.

2020 metais ir toliau didelį dėmesį skirsime Šiaurės šalių rinkos dalies didinimui kartu su pagrindiniais klientais ir pasitelkdami valdymo meistriškumo strategiją, kad didėtų mūsų produktyvumas ir pelningumas.

2020 metų sausį pasirašėme Vokietijos komunikacijų verslo pardavimo sutartį. Planuotas aviacijos ir saugumo verslo sričių Švedijoje pardavimas vyksta pagal planą, nes abi šalys įsipareigojo užtikrinti, kad galutinis susitarimas būtų pasirašytas pirmąjį 2020 metų ketvirtį. Šie veiksmai ir toliau stiprins mūsų balansą ir mažins bendrovės grynosios skolos lygį.

Casimir Lindholm, prezidentas ir generalinis direktorius.

 

Susijusios nuorodos: https://tv.streamfabriken.com/eltel-q4-2019  

 

 

Back to news section