Eltel Way

Eltel on luvannut asiakkailleen parantaa infraverkon laatua. Tämän lupauksen vankkana perustana on Eltel Way -toimintatapa, jota sovelletaan kaikissa konsernin toiminnoissa. Kun luotamme Eltel Way -toimintatapaan, voimme toimittaa operaattoreille ja sähköyhtiöille ensiluokkaisia ja kustannustehokkaita palveluita. Sijainnista ja haasteita riippumatta.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa toimintamaissamme. Sen ansiosta toimimme yhdenmukaisesti kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Eltel Way -toimintatapa on dokumentoitu huolellisesti, joten sen käyttöönotto on helppoa myös Eltelin ostamissa yrityksissä. Eltel Way perustuu kolmeen toimintaa ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko.

Erikoistuminen                                                                                                                                      Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Annamme työntekijöillemme kaiken tarvittavan tiedon, jotta työtehtävät hoituvat varmasti ja ammattitaitoisesti.

Selkeät vastuut
Selkeät vastuut tarkoittaa sitä, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut, ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Tiimeillä on tarvittavat valtuudet ja asema ratkaista jokapäiväisiä ongelmia ja vaikuttaa näin omaan tehokkuuteensa.

Ennakoiva päätöksenteko
Ennakoiva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin työntekijöiden tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infraverkkoyhteiskunnassa. Päämääränämme on olla aina askeleen edellä asiakkaitamme.