Eltelin avaimet käteen -tuulivoimaratkaisut

Eltelin laaja kokemus ja osaaminen vaativien projektien läpiviemisestä takaa tuulivoimaprojektien toteutuksen asiantuntevasti, tehokkaasti ja aikataulun mukaan.

Eltelillä on valmius ja tietotaito toimia pääurakoitsijana koko projektin infrastruktuuritöille. Pystymme ottamaan kokonaisvastuun niin teiden, nostoalueiden, perustusten, sähköasemien kuin kaikkien kaapelivetojenkin suhteen. Tämä  kokonaisuus toimitettuna ajoissa, tehokkaasti ja budjetin mukaisesti tarvittavine mittauksineen ja testauksineen on tapamme toimia.

Energiatehokkaat uudet tavat tuottaa energiaa ja ohjata energian tuotantoa ovat tämän päivän kehityssuuntia. Kasvu ja uudet tavat vaativat entistä suurempaa arvoketjun hallitsemista ja enemmän ammattilaisia eri tasoille. Eltelillä on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen sähköverkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta ja mittavistakin lupaprosesseista. Siltä pohjalta on ollut hyvä rakentaa myös erikoisosaamista tuulivoiman käyttöönottoon. Palvelumme  käsittää rakentamisen, kytkemisen ja ylläpidon sekä keskijänniteverkoille että optisille verkoille testauksineen ja vaadittavine mittauksineen.

Eltelin vahvuus ja paikallisuus pääsee parhaiten esiin tuulivoimatuotannossa. Meillä  on lähellä osaava kenttähenkilöstö, joka pystyy kustannustehokkaasti pitämään huolta tuulipuistojen infrastruktuurista koko niiden elinkaaren ajan. Pitkät huoltosopimukset takaavat hyvän ja osaavan kunnossapitäjän lähelle tuotantoa.


Yhteystiedot

Tuomas Antikainen - myynti ja liiketoiminnan kehitys
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com