Kattavat palvelut verkonhaltijoille ja voimayhtiöille

Eltelin palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää verkonhaltijoiden sekä voimayhtiöiden vaatimukset. Avaimet käteen -projektien toteuttaminen vaatii korkealuokkaista ja laaja-alaista osaamista eri osa-alueilla kuten: projektin johtaminen, suunnittelu, logistiikka, työmaan johtaminen, maarakennustyöt, asennustyöt ja käyttöönotto. Kattavat resurssimme erikoispätevyyksineen ovat merkittävä kilpailuetu.

Palveluitamme ovat voimansiirtoverkkojen esi- ja yleissuunnittelu, rakenne- ja sähkösuunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, kunnossapito ja perusparannukset:

  • Suunnitteluun liittyviä palveluita ovat voimansiirtojohtojen yleis- ja esisuunnittelu, ympäristöselvitykset, kartoitukset, maastomittaukset, maanomistaja-asiat, luvat, asiantuntijapalvelut, sähkö- ja rakennesuunnittelu ja olemassa olevien siirtojärjestelmien kapasiteetin parantaminen esim. pienen riippuman johtimilla.
  • Voimajohtojen kunnossapitopalveluja ovat niiden vuosi- ja erikoistarkastukset, viankorjausvalmius ja kunnossapitotyöt.  
  • Jännitetyöt sisältäen: valokuitujohtimien asennus ja eristimien vaihto
  • Vanhojen siirtojohtojen kapasiteetin lisäys, esim. pienen riippuman johtimilla
  • Työturvallisuuden parantamiseen pylväs- ja mastotyöskentelyssä liittyvät tuotteet kuten Turvatikas® - järjestelmä. 
  • Osaamisemme voimansiirtoprojekteissa perustuu aina päteviin projektipäälliköihin, ammattitaitoisiin, vaaditut luvat ja pätevyydet omaaviin asennusryhmiin sekä yhteiskäytössä oleviin konevarikoihin erikoistyökoneineen ja -laitteineen.
  • Eltelin voimansiirtoyksiköt noudattavat ISO standardien laatuvaatimuksia omaten seuraavat sertifikaatit: ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.
  • Suunnitteluryhmämme käyttävät viimeisimpiä ja edistyksellisimpiä suunnittelumenetelmiä hyödyntäen eri ohjelmistoja kuten: PLS-CADD, PLS-TOWER, ROBOT, BOCAD. Näin mahdollistetaan innovatiiviset ja luotettavat ratkaisut sekä korkealuokkainen dokumentaatio.

Yhteystiedot

Tuomas Antikainen - johtaja, voimansiirto
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com