Eltel Sisäverkko - ratkaisuna sisätilojen kuuluvuusongelmiin

Kännykkäyhteyksistä on tullut yksi tärkeimmistä perustarpeista - oletamme kuuluvuuden olevan kaikkialla. Pelkkä WLAN–teknologia ei pysty tarjoamaan mobiiliverkkojen tasoisia saumattomia yhteyksiä. Energiatehokkaiden rakennusten ulkopuolelta tuleva signaali ei aina pysty läpäisemään nykyaikaisia rakenteita, josta yhteysongelmat muodostuvat. Eltelin avaimet käteen -palvelulla kiinteistöön toteutetaan sisäverkkoratkaisu yhteistyössä matkapuhelinoperaattoreiden ja tarvittaessa viranomaisten kanssa.

Alla olevalla videolla kerromme näkymyksestämme matkapuhelinkuuluvuuden tärkeydestä esimerkiksi sairaaloissa.

 

Heikon kuuluvuuden korjaamiseksi tarvitaan operaattoreiden kanssa yhteistyössä suunniteltu sisäverkkoratkaisu. Ratkaisu koostuu kiinteistön omistamasta palvelun välittävästä sisäverkko-osuudesta sekä operaattoreiden toimittamista luvanvaraisista radiolaitteista. Sisäverkon avulla voidaan välittää kaikkien siihen liittyneiden operaattoreiden palvelut ja ratkaisu on laajennettavissa aina yhdestä kiinteistöstä asuinalueeseen.

Verkon suunnittelu ja toteutus täytyy tehdä huomioiden kaikki liitettävät palvelut sekä palveltavat sisätilat, jotta täytetään seuraavat ehdot:

  • Palvelun kattavuus
  • Häiriöttömyys operaattoreiden välillä
  • Säteilyturvarajat

Eltelin Sisäverkkoratkaisu 

Eltel sisäverkkoprosessi

Esimerkkejä referensseistämme

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Uusi Sairaala Novan sisäverkkoratkaisun suunnittelu- ja toteutusvastuu:
- Jyväskylän Kukkumäellä sijaitsevan sairaalan valmistumisvuosi on 2020 ja sen kokonaispinta-ala on n. 100 000 brm2.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kohteet, joissa varmistettiin HSY:n  kriittisen viestinnän tarpeet modernisoimalla ja rakentamalla uusi sisäverkkoratkaisu  haastaviin olosuhteisiin:
- Leppävaaran tunneli
- Viikinmäen jätevedenpuhdistamo
- Kuninkaantammentien luola

Keilaniemi Kehä 1 tunneli:
- Otaniemi, Espoo - matkapuhelin ja VirVe-verkon toteutus

Hyödyt asiakkaalle

  • Monioperaattoriverkko Kiinteistön omistamaan sisäverkkoon voidaan liittää kaikki operaattorit kustannustehokkaasti.
  • Muuntojoustavuus Kiinteistön tilojen muuttuessa verkko voidaan muokata vastaamaan muutoksien haasteisiin.
  • Lisäarvo kilpailutuksessa Yrityksen matkapuhelinpalveluiden kilpailutuksessa operaattorit ovat vertailtavissa, kun sisäverkko on kiinteistön hallinnassa.
  • Hankinta Eltelin avaimet käteen palvelumallissa vastuurajaukset ovat selkeät ja palvelutoimitus onnistuu yhden luukun -periaatteella.

Tutustu myös esitteeseemme (pdf). 


Yhteystiedot

Jaakko Penttinen - sisäverkkojen ja latausratkaisujen tuotepäällikkö
Puh. 040 311 3528
jaakko.penttinen@eltelnetworks.com