Eltel infraverkkoyhteiskunnassa

Eltel on sitoutunut ottamaan kaikessa huomioon ympäristönäkökohdat. Tämä näkyy sekä Eltelin hallituksen ympäristöasioita koskevassa lausumassa että Eltelin eri maissa sijaitsevien yksiköiden ympäristösertifikaateissa. Näin Eltelin ympäristövastuu ylittää lakisääteiset vaatimukset.

Kaikissa toiminnoissaan Eltel luottaa ennalta ehkäisevään lähestymistapaan haasteellisissa ympäristökysymyksissä ja kunnioittaa ympäristöä ja kestävän kehityksen periaatetta.

Turvallisuus ja terveys ovat myös etusijalla Eltel-konsernin toiminnassa.

Kaikki esimiehet ovat vastuussa turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioista (HSE), jotta lainsäädäntöä noudatetaan, voidaan välttää riskejä ja toimia korkeiden standardien mukaisesti. Kaikissa Eltelin yksiköissä järjestetään tiedotustilaisuuksia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioista sekä laatuasioista.

Konsernijohto seuraa turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioiden hoitamista.

Eltel on myös sitoutunut noudattamaan korkeita laatustandardeja, myös erityisesti sertifioituja laatustandardeja, kuten tiettyjä ISO-standardeja.

Kaikki nämä sitoumukset ovat kulmakiviä kohti päämääräämme – infraverkkoyhteiskuntaa.

Virallinen HSE-politiikka on näkyvillä toimipaikoissa ja saatavissa erikseen pyydettäessä.