Suunnittelusta käyttöönottoon

Eltelin asiakaslähtöinen toimintatapa edellyttää, että projektipäällikkö perehtyy ja valvoo projektia alusta asti. Tiedon siirtyminen suunnittelusta toteutukseen varmistuu ja jatkuu projektin suunnitteluvaiheen alusta toteutuksen loppuun asti. Näin projekti valmistuu aikataulun ja budjetin mukaisesti ja täyttää asiakkaan tarpeet sekä viranomaisten vaatimukset.

Avaimet käteen tyyppisten infrastruktuuriin liittyvien projektien toteuttaminen vaatii korkealuokkaista ja laaja-alaista osaamista eri osa-alueilla kuten: projektin johtaminen, suunnittelu, logistiikka, työmaan johtaminen, maarakennustyöt, asennustyöt ja käyttöönotto. Eltelissä nämä toiminnot toteutetaan korkealla ja monipuolisella ammattitaidolla osaavien ja kokeneiden projektipäälliköiden johdolla.

Eltelin “avaimet käteen” -voimansiirtoprojektien toteuttamiseen keskittynyt organisaatio mahdollistaa tarvittavien resurssien nopean mobilisoinnin maailmanlaajuisesti. Laaja maantieteellinen läsnäolo, monien vuosien kokemukseen perustuva osaaminen ja kansainvälisesti sijoittuneet resurssit merkitsevät sitä, että Eltel on sekä paikallinen, että rajojen yli ulottuva yhteistyökumppani asiakkailleen. Me yhdistämme paikallistuntemuksemme kansainväliseen osaamiseen asiakkaittemme hyödyksi.

Avaimet käteen projekteja maailmanlaajuisesti
Eltel toimittaa avaimet käteen vientiprojekteja maailmanlaajuisesti yli 90 maasta saadulla kokemuksella. Projektiratkaisut on suunniteltu kaikille jännitetasoille voimansiirrosta kyläsähköistykseen asti. Paikallisissa ICT- ratkaisuissa televerkot ja kyläsähköistäminen yhdistetään ja optiset kaapelit ja eri energialähteet integroidaan sähköverkkoon. Vientiprojekteihin liittyy usein pohjoismaista rahoitusta, jonka järjestämisessä Eltel auttaa asiakkaitaan.

Yhteystiedot

Voimajohdot: Tuomas Antikainen
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com
Sähköasemat: Ari Eskola
Puh. 040 311 3030
ari.eskola@eltelnetworks.com