800 toimitettua hanketta 90 maassa

Eltel on toimittanut avaimet käteen voimansiirtoprojekteja jännitetasoilla 110–750 kV yli 47 000 km sekä paikallisia jakelu- ja kyläsähköistysjohtoja yli 110 000 km. Eltelillä on myös yli 40 vuoden laaja kokemus sähköasemien suunnittelusta ja rakentamisesta eri jännitetasoilla.

Voimajohtoprojekteja

Suomi
400 kV OHL Huutokoski – Vuolijoki
412 alumiini- pylvään vaihtaminen teräs- pylväisiin. Avaimet käteen projekti sisältäen suunnittelun , hankinnan, vanhojen pylväiden purkamisen, rakentamisen ja käyttöönoton.

Norja
420 kV Klaebu – Viklandet
131 km pitkän 420 kV johdon rakentaminen. Johdolla oli mm. kaksi pitkää (3,7 km ja 1,8 km) vuonon ylitysjännettä.

Puola
400 kV Kromolice – Patnów
76 km kahden virtapiirin 400 kV johtoa välille Kromolice – Wieruszew, sisältäen kaksi 24-kuituista valokuitujohdinta ja johdon liittämisen voimansiirtojärjestelmään.

Sähköasemaprojekteja

Puola
Lagiszan 400/220/110 kV sähköaseman modernisointi GIS-laitteistoilla.
Projekti sisälsi 12-kenttäisen sisälle rakennetun 400 kV GIS-aseman, 16-kenttäisen sisälle rakennetun 220 kV GIS-aseman, 110 kV sähköaseman, muuntajat, hankinnan, asennuksen ja käyttöönoton. Kokonaisteho 1050 MVA.

Puola
Morzyczyn 400/220/110 kV sähköaseman modernisointi.
Projekti sisälsi sähköaseman laitteiston ja toisiovirtapiirien modernisoinnin, suunnittelun, asennuksen ja dokumentoinnin. Kokonaisteho 660 MVA.

Kunnossapitopalveluja Suomessa

Voimajohtojen kunnossapitosopimus kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj kanssa.
Lähes 60 kpl voimajohtojen kunnossapitosopimuksia eri sähkönjakeluyhtiöiden, siirtoverkkoyhtiöiden ja teollisuusyritysten kanssa. Suurimpina asiakkaina Caruna Oy ja Helen Sähköverkko Oy.

Vientiprojekteja

Botswana
100 kylän sähköistys maanlaajuisesti.
Avaimet käteen projekti sisälsi 3200 km 66 kV, 33 kV, 11 kV ja 0,4 kV johtoja, 55 kpl 33/11 kV sähköasemia, 600 kpl 11/0,4 kV pylväsmuuntajia, uusi 66/33 kV sähköasema ja yhden132 kV ja yhden 66 kV sähköaseman laajennus.

Sri Lanka
Maaseudun sähköistysprojekti.
Suuret materiaalihankinnat verkostolaajennuksiin 33 kV ja 0,4 kV verkkoihin. 225 kylää ja 34 000 kuluttajaa kytkettiin sähköverkkoon kuudessa eri provinssissa Sri Lankassa.

Benin
161 kV ilmajohdon avaimet käteen projekti.
North Togo/ North Benin verkkojen yhteen liittäminen. Rakentamisprojekti sisälsi maastomittaukset, maaperätutkimukset, sopimusasiat ja rakennus- asennustyöt 182 km pitkälle 161 kV voimajohdolle ja kahden 161/34,5 kV sähköaseman laajennukset.

Mosambik
Namacurran sähköistysprojekti.
Avaimet käteen maaseudun sähköistysprojekti sisälsi 33 kV avojohdon, 0,4 kV riippujohtoja ja pylväsmuuntamoja.

Liberia
66 kV ja 22 kV avojohtojen ja 66/22 kV sähköasemien perusparannus.
Monrovia Electricity Grid:lle tehdyt perusparannukset, jotka sisälsivät suuntatutkimukset, yleissuunnittelun, rakenne- ja sähkösuunnittelun, hankinnat, rakentamisen ja käyttöönoton 66 kV (28,5 km) ja 22 kV (18 km) verkkoon sekä neljälle 66/22 kV sähköasemalle.

Yhteystiedot

Voimajohdot: Tuomas Antikainen
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com
Sähköasemat: Ari Eskola
Puh. 040 311 3030
ari.eskola@eltelnetworks.com