Kattavat palvelut verkonhaltijoille ja voimayhtiöille

Eltelin palvelut muodostavat kattavasti räätälöidyn kokonaisuuden, joka täyttää verkonhaltijoiden sekä voimayhtiöiden vaatimukset. Peruspalveluitamme ovat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien yleis- ja esisuunnittelu, rakenne- ja sähkösuunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja perusparannukset.

Eltelin voimajohtoihin liittyviä palveluita ovat avaimet käteen kokonaistoimitukset, esi- ja yleissuunnittelu, rakenne- ja sähkösuunnittelu, rakentaminen ja asennus, käyttöönotto, kunnossapito sekä perusparannukset.

Sähköasemiin liittyviä palveluita ovat avaimet käteen kokonaistoimitukset, perusparannukset, maarakentaminen, perustustyöt, teräsrakenteiden ja johtimien asennustyöt sekä automaatio- valvonta ja suojausjärjestelmät ja käyttöönotto.

Suunnitteluun liittyviä palveluita ovat voimansiirtojohtojen ja sähköasemien yleis- ja esisuunnittelu, ympäristöselvitykset, kartoitukset, maastomittaukset, maanomistaja-asiat, luvat, asiantuntijapalvelut, sähkö- ja rakennesuunnittelu ja olemassa olevien siirtojärjestelmien kapasiteetin parantaminen esim. pienen riippuman johtimilla.

Avaimet käteen voimajohto- ja sähköasemaprojekteja toimitetaan monenlaisiin olosuhteisiin erilaisilla teknillisillä vaatimuksilla aina 750 kV jännitetasolle saakka. Projekteja on toteutettu vaihtelevissa ja myös äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa: maanviljelysalueilla, kaupungeissa, vuoristoissa, vuonojen ylityksissä pitkine jänteineen tai vientiprojekteissa kaukomailla kehitysmaa-olosuhteissa.

Voimajohtojen kunnossapitopalveluja ovat niiden vuosi- ja erikoistarkastukset, viankorjausvalmius ja kunnossapitotyöt. Eltelillä on vankka kokemus, ammattitaitoinen henkilöstö ja kattava viankorjauskalusto kaikkiin verkkoon kohdistuvien vikojen korjaamisen. Koko maan kattava toimipaikkaverkosto takaa nopean toiminnan paikallisesti.  

Uuden teknologian hyödyntäminen
Eltel on myös kehittänyt viimeisimpään teknologiaan perustuvia tuotteita kuten

  • Jännitetyöt sisältäen: valokuitujohtimien asennus, lasisten kappaeristimien tai sauvaeristimien vaihto, korroosionestomaalaus, johtimien korjaukset.
  • Vanhojen siirtojohtojen kapasiteetin lisäys, esim. pienen riippuman johtimilla
  • Kapean johtokadun Slimline -ratkaisut
  • Työturvallisuuden parantamiseen pylväs- ja mastotyöskentelyssä liittyvät tuotteet kuten Turvatikas® - järjestelmä. 

 

Yhteystiedot

Voimajohdot: Tuomas Antikainen
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com
Sähköasemat: Ari Eskola
Puh. 040 311 3030
ari.eskola@eltelnetworks.com