Vastaamme vaativien asiakkaiden asettamiin haasteisiin

Eltelin pitkä kokemus alalla on edesauttanut edistyneiden suunnittelu- ja työmenetelmien kehittämistä ja hyödyntämistä – suunnittelusta toteuttamiseen ja käyttöönottoon.

Osaamisemme voimansiirto- ja sähköasemaprojekteissa perustuu päteviin projektipäälliköihin, ammattitaitoisiin, vaaditut luvat ja pätevyydet omaaviin asennusryhmiin sekä konsernin yhteiskäytössä oleviin konevarikoihin erikoistyökoneineen ja -laitteineen. Eltelin kyky optimoida, yhdistää ja mobilisoida avainresurssit sekä erikoispätevyydet projektien vaatimalla tavalla on merkittävä kilpailuetu. Tämän ovat huomanneet tyytyväiset asiakkaamme, kun haastavia projekteja on toteutettu ympäri maailmaa vaatimusten mukaisesti.

Nykypäivänä projektien toteutusta vaikeuttaa kasvava paine pitää verkot jatkuvassa käytössä. Haasteita tuovat lyhyet toimitusajat, lyhyet käyttökeskeytysajat, henkilöstön ja kaluston nopea mobilisointitarve ja käyttöpääoman minimointitarve. Eltelin suuret, ammattitaitoiset ja kansainväliset resurssit ovat kykeneviä toimimaan nopeasti markkinoiden vaatimissa vaikeissa olosuhteissa mobilisoimalla yli rajojen toteutusryhmiä ja kalustoa. Eltelin voimansiirtoresurssien kotipaikkoina ovat Puola, Suomi ja Ruotsi.

Hallitakseen projektin laatua, sitoumuksia ja toteutusta sekä helpottaakseen parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä eri yksiköissä ja maissa, Eltel on kehittänyt oman Projektin hallintajärjestelmän (Proman). Proman toimii ohjenuorana ja malliaineistona konsernin sisäisissä projektinhallintaprosesseissa.

Eltelin Voimansiirtoyksiköt noudattavat ISO standardien laatuvaatimuksia omaten seuraavat sertifikaatit: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007.

Suunnitteluryhmämme käyttävät viimeisimpiä ja edistyksellisimpiä suunnittelumenetelmiä hyödyntäen eri ohjelmistoja kuten: PLS-CADD, PLS-TOWER, ROBOT, BOCAD. Näin mahdollistetaan innovatiiviset ja luotettavat ratkaisut sekä korkealuokkainen dokumentaatio.

Eltelin periaatteena on toteuttaa innovatiivisia sekä korkealaatuisia avaimet käteen projekteja halutussa laajuudessa, aikataulussa ja budjetissa. Tämä perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja korkeatasoiseen tekniseen osaamiseen, jota vahvistaa pitkälle kehitetyt projektinohjausmenetelmät. Siksi meidät on aina sijoitettu alan huippujen joukkoon.

Yhteystiedot

Voimajohdot: Tuomas Antikainen
Puh. 040 311 3400
tuomas.antikainen@eltelnetworks.com
Sähköasemat: Ari Eskola
Puh. 040 311 3030
ari.eskola@eltelnetworks.com