Smart Grid -ratkaisujen asiantuntija

Eltelillä on alan laajin kokemus pohjoiseurooppalaisten sähköyhtiöiden ja teleoperaattoreiden pääurakoitsijana ja asennustöiden yhteistyökumppanina. Pätevillä infraverkkopalveluihin erikoistuneilla ammattilaisillamme on käytössään alan nykyaikaisimmat työkalut.

Asiantunteva Eltel-tiimi resursseineen on aina asiakkaamme lähellä. Kaikki tiimimme noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa toimintamaissamme. Sen ansiosta toimimme yhdenmukaisesti kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Selkeät vastuut varmistaa sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infranet-yhteiskunnassa.

Eltelillä on kaikkien suurimpien toimittajien laitteistoja koskevat sertifioinnit. Käytämme prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.