Langattomien televerkkojen asiantuntija

Eltelillä on laaja langattomiin televerkkoihin erikoistunut organisaatio, joka toimii kahdeksassa maassa. Asiantuntevat ja pätevät Eltel-tiimit resursseineen ovat aina lähellä asiakasta.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa toimintamaissamme. Tuloksena on yhtenäinen lähestymistapa kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Selkeät vastuut varmistavat sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infranet-yhteiskunnassa.

Eltelillä on tarvittava osaaminen ja kokemus kaikkien  merkittävimpien valmistajien laitteistojen asennukseen ja ylläpitoon. Käytämme prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.

Yhteystiedot

Raimo Hiisiö
Puh. 040 311 3212
raimo.hiisio@eltelnetworks.com
Jarmo Jormakka
Puh. 040 311 3017
jarmo.jormakka@eltelnetworks.com