Kiinteistöinfrapalvelut

Eltelin kiinteistöinfrapalvelut pitävät sisällään suurien kiinteistöjen sekä kampusalueiden sisäverkkoratkaisut, aurinkosähköjärjestelmät ja sähköautojen latausjärjestelmät.

Alati kasvavat vaatimukset infraverkoille korostavat kokonaisvaltaisen osaamisen merkitystä aina suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Elinkaariajattelun ohella on erittäin tärkeää samaan kiinteistöön suunniteltujen infraratkaisujen sovittaminen toisiaan tukeviksi jo suunnitteluvaiheessa.


Yhteystiedot

Antti Ruohoniemi - Liiketoimintajohtaja
Puh. 040 311 4433
antti.ruohoniemi@eltelnetworks.com