Tärkeimpiä kiinteän verkon asiakkaita

Eltelin asiakkaina on monia suuria kiinteän verkon haltijoita. Koska kiinteä teleliikenne on yleensä valtakunnallista, palvelumme lähtökohtana on rakentaa toimintamaihimme koko maan kattava tukipalvelujen järjestelmä. Seuraavassa esittelemme joitakin merkittäviä asiakkaitamme.

Telia, Suomi ja Ruotsi
Suomessa ja Ruotsissa Eltelin vastuulla on ollut suuri osa Telian valtakunnallisen kiinteän televerkon asennuksesta ja ylläpidosta. Palveluihimme kuuluvat runkoverkkoon ja asiakasliittymiin liittyvät palvelut sekä ennakoivat ja kiireelliset huoltotyöt. Telian verkko sisältää monia erilaisia tuotteita, kuten optista kuitua, kuparikaapeleita ja radiolinkkejä. Palvelu käsittää kaikki perinteisen televiestinnän osat, kuten kaapelit, siirron ja välityksen sekä tukitekniikat, kuten korroosioneston, paineistuksen ja sähkönsiirron.

Paikalliset verkko-operaattorit Suomessa, Finnet-yhtiöt
Eltel on tehnyt useiden paikallisten operaattoreiden kanssa hyvässä yhteistyössä onnistuneita liiketoiminnan ulkoistuksia asennuspalveluiden osalta. Näissä on solmittu palvelusopimuksia, joiden jatkuvuuden on mahdollistanut palveluiden hyvä laatu, yhteinen prosessien ja rajapintojen kehitys sekä hyvä kustannustason hallinta. Lisäksi olemme tuottaneet verkkoon ja liittymiin liittyviä palveluita eri teknologioita käyttävissä verkoissa. Sekä kuitu- että kupariverkon osaamista Elteliltä löytyy valtakunnallisesti, samoin kuin eri liityntäverkkojen tuntemusta, vaihdepalveluosaamista ja kokemusta erilaisten laitteistojen asennuspalveluista.

Telenor, Norja
Eltel on ollut Telenorin yhteistyökumppani vuonna 2001 tehdyistä ensimmäisistä ulkoistuksista lähtien. Työnkuvamme on laajentunut jatkuvasti sitä mukaa, kun lisää palveluja on ulkoistettu. Nykyään palveluihin kuuluu verkkojen rakentaminen, viankorjaus ja liittymien (esim. ADSL) toimitukset. Prosessien, IT:n ja toimintojen integroiminen on ollut tärkeä kehitystyön kohde. Tavoitteena on ollut toimittaa suuri määrä standardoituja palveluja mahdollisimman tehokkaasti. Laatuvaatimukset ovat myös erittäin tiukat, ja Eltel on palkittu monta kertaa huippulaadustaan. Hyvin toimivan yhteistyön ja laadukkaiden palvelujen ansiosta Telenor ja Eltel ovat kerta toisensa jälkeen saavuttaneet tavoitteensa.

Yhteystiedot

Janne Kallionpää
040 311 3191
janne.kallionpaa@eltelnetworks.com