Ulkoistaminen – kumppanuus

Monet yritykset miettivät nykyään uudelleen, mihin arvoketjun osaan niiden kannattaa keskittyä. Liiketoimintaprosessin ulkoistamisella verkkojen omistajat voivat saada kustannussäästöjä ja strategisia etuja.

Asiakkaamme ovat tyypillisesti yhteiskuntamme elintärkeiden verkkojen omistajia, joiden painopisteenä on laadukas, asiakkaan tarpeita vastaava palvelu ja toimitusvarmuus. Verkkojen käytettävyys on asiakkaillemme ratkaisevan tärkeää. He voivat luottaa Elteliin ulkoistamalla ylläpidon, sillä Eltelille verkkojen ylläpito on ydinliiketoimintaa.

Me Eltelissä olemme liiketoiminnan ulkoistamisen ammattilaisia. Meidän ydinosaamistamme on kenttähenkilöstön hallitseminen siten, että pystymme takaamaan asiakkaidemme infraverkkojen käytettävyyden. Mobiilin työnohjausjärjestelmän prosessit ja työkalut parantavat tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme.

Verkkojen omistajat valitsevat meidät, koska tarjoamme paremman palvelutason, enemmän joustavuutta ja taloudellisen ennustettavuuden. Palvelumme kattaa fyysisen verkon suunnittelun ja rakentamisen sekä sen käytettävyyden varmistamisen ja kannattavuuden jatkuvan parantamisen.

Vankan ulkoistuskokemuksemme pohjalta voimme luvata, että samalla, kun palvelun kokonaiskustannukset alenevat, paranee myös tekemisen laatu sekä palvelutaso. Kapasiteetin kokonaisvaltainen hallinta ja suurempi joustavuus mahdollistavat nopean ja tehokkaan reagoinnin kysynnän vaihteluihin. Ulkoistamalla Eltelille asiakas pääsee hyödyntämään myös alan parasta ja laajinta asiantuntijaverkostoa.

Yhteystiedot

Hannu Rovio
Puh. 040 311 3844
hannu.rovio@eltelnetworks.com
Ilari Jaakkola
Puh. 040 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com