JET Jännitteen etätoteaja – nopea, helppo ja turvallinen

Turvallisuus on ykkösasia kaikissa sähköverkkotöissä. Tärkeänä osana tätä turvallisuuskulttuuria ovat mittalaitteet, niiden helppokäyttöisyys ja luotettavuus. Eltelin yhteistyökumppaninsa kanssa kehittämä JET - jännitteen etätoteaja, on helppokäyttöinen laite jännitekentän mittaamiseen niin sähkönjakelu- kuin voimansiirtoverkoissakin tai sähköjunaradoilla. Laitteen käyttö säästää mittausajassa 30-60 min aikaisemmin käytössä olleisiin laitteisiin verrattuna.

JET on sähköverkkoasentajan kädessä pidettävä mittalaite keski- ja korkeajänniteverkon mittauksiin. 

Luotettava ja turvallinen

Avojohtojen jännitteen etätoteaminen JETillä on helppoa, nopeaa, tehokasta ja jopa edullista. Yksi ja sama JET-laite käy eri jännitealueille 20–400 kV. Mittaus tehdään maasta käsin, ylhäällä mastossa tai pylväässä koskettamatta johtoa. JET on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan vaativiakin kenttäolosuhteita. Se on kehitetty ja testattu yhdessä alan ammattilaisten kanssa erilaisissa käyttöympäristöissä.

Käytännöllinen turvallisuustakuu

Kätevän kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta JET on helppo pitää mukana taskussa jokaisessa työtilanteessa. JETin rakenne on vahva, säänkestävä ja sellaisenaan kenttäkelpoinen. Oikein käytettynä laite toimii luotettavasti henkilökohtaisena turvallisuustakuuna.

Helppo ja yksinkertainen käyttää

JET-mittaustekniikka perustuu jännitekentän mittaamiseen. Mittaus tapahtuu kytkemällä laite päälle ja osoittamalla laitteella avojohtoa, jolloin se indikoi jännitteen ja sen voimakkuuden äänellä, värinähälytyksellä ja/tai LED-valolla.

Mittausherkkyys valitaan yksinkertaisesti valitsemalla käyttökytkimestä mittausalue, esimerkiksi 1 – 5 metriä avojohdosta. Tällöin asentaja saa indikaation samassa mastossa olevien eri virtapiirien tilanteesta, esimerkiksi toinen on ”kuuma” ja toinen on ”kylmä”.

JET reagoi sähkökentän voimakkuuteen ja indikoi kentän voimakkuuteen ja sijaintiin. Siirrettäessä JETiä esimerkiksi 1m lähemmäksi tai etäämmäksi avojohdoista JETin indikaation voimakkuus muuttuu (LED-asteikko 1-8) ilmaisten jännitteellisen piirin useamman eri avojohdon joukosta.

Jotta laite toimisi oikein, sensorialuetta ei saa peittää kädellä mittaustilanteessa, ks. oheinen kuva. Ennen laitteen käyttöönottoa on erittäin tärkeää, että käyttö- ja turvallisuusohjeet luetaan huolellisesti.

Huomioitavaa on, että JET on tarkoitettu ainoastaan avojohtimien mittaamiseen. Se ei siis sovellu maakaapeleille.

Yhteystiedot

Hannu Rovio
Puh. 040 311 3844
hannu.rovio@eltelnetworks.com
Ilari Jaakkola
Puh. 040 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com