Erikoistuminen ja sitoutuminen

Eltelillä on yhteensä noin 400 tiimiä yhdeksässä maassa. Jokaisessa tiimissä työskentelee parikymmentä pätevää ammattilaista. Meillä on laaja kokemus teleliikenteen tekniikasta, toiminnasta ja ylläpidosta. Teidän kannaltanne merkittävää on se, että monet näistä tiimeistä ovat erikoistuneet myös valtion sisäisen turvallisuuden ylläpitoon liittyviin järjestelmiin.

Asiakkaanamme teillä on aina käytettävissänne alaanne erikoistuneet Eltel-tiimit resursseineen. Ymmärrämme ja puhumme sujuvasti samaa tekniikan kieltä kanssanne. Kun projektit kansainvälistyvät ja laajenevat, voimme kansainvälisyytemme ansiosta toimia yhteistyökumppaninanne myös yli rajojen. Maiden välinen vertailuanalyysimme on tällöin merkittävä etu.

Kaikki Eltel-tiimit noudattavat Eltel Way -toimintatapaa. Se perustuu yhteisten kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen kaikissa Eltel-maissa. Tuloksena on yhtenäinen, prosessimainen lähestymistapa kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Eltel Way perustuu kolmeen toimintaamme ohjaavaan tekijään, jotka ovat erikoistuminen, selkeät vastuut ja ennakoiva päätöksenteko. Erikoistuminen tarkoittaa sitä, että jokainen Eltelin työntekijä on saanut perusteellisen koulutuksen tehtäviinsä. Selkeät vastuut varmistavat sen, että kaikilla organisaatiomme jäsenillä on yksilölliset tavoitteet ja vastuut ja he voivat tehdä nopeita, selkeitä ja johdonmukaisia päätöksiä. Ennakoiva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikkien Eltelin ammattilaisten tavoitteena on kehittää jatkuvasti asiakkaidemme kilpailukykyä uudessa, kasvavassa infranet-yhteiskunnassa.

On itsestään selvää, että Eltelissä käytetään prosesseja ja menetelmiä, joilla taataan kestävyyden kannalta paras mahdollinen laatu.

Yhteystiedot

Ilari Jaakkola
Puh. 040 311 3787
ilari.jaakkola@eltelnetworks.com