• Fincumetista Eltelin valtakunnallinen kierrätyskumppani

  Eltel ja Fincumet ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa Fincumet vastaa Eltelin jätteistä ja materiaalien kierrätyksestä koko Suomen laajuisesti. Kumppanuuden odotetaan tuovan molemmille osapuolille paremman näkyvyyden jätteiden kokonaismääriin ja laatuun. Tavoitteena on lisätä kierrätyksen osuutta entisestään, optimoida kuljetuksia ja kasvattaa materiaalien jalostusarvoa.

  2020-09-04

 • Teemu Niemi nimitetty COO-tehtävään ja Eltel Suomen johtoryhmän jäseneksi

  Teemu Niemi on nimitetty COO:n tehtävään sekä Eltel Suomen johtoryhmän jäseneksi 13.8. alkaen.

  2020-06-15

 • Eltelin ja Vuokatti Ski Team Kainuun menestyksekäs yhteistyö jatkuu

  Eltel ja maastohiihdon erikoisseura Vuokatti Ski Team Kainuu ovat sopineet yhteistyön jatkosta seuraavan kolmen hiihtokauden osalta.

  2020-06-03

 • Työturvallisuus on asenne

  Tunnetko olevasi turvassa tänään? Hyvä, jos vastaus on kyllä. Jos se on ei, on vastuullasi tehdä asialle jotain. Turvallisuus ei ole vain henkilösuojainohjeita ja tapaturmaraportteja vaan asenne, joka meidän on valittava joka päivä, kunnes se on osa meidän jokaista päiväämme.

  2020-04-27

 • Eltel ja Valokuitunen solmivat 38 miljoonan euron palvelusopimuksen

  Eltel on allekirjoittanut Valokuitunen Oy:n kanssa merkittävän palvelusopimuksen valokuituverkon rakentamisesta valtakunnallisesti. CapMan Infran ja Telian hiljattain perustaman yhtiö tavoitteena on investoida pientaloalueiden valokuituun laajamittaisesti koko maassa. Kiinteillä valokuituyhteyksillä mahdollistetaan tulevaisuuden yhteiskunnan moninkertaiset datansiirtotarpeet. Rakentamisen pääkumppani on Eltel.

  2020-04-14

 • Helsingin sähkönjakeluverkkoa rakentaa jatkossa Eltel

  Eltel ja Helen Sähköverkko ovat solmineet sopimuksen Helsingin sähkönjakeluverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimus on viisivuotinen ja sitä on mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Kokonaisarvoltaan sopimus on noin 90 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään mm. sähköverkon suunnittelua, rakentamista, viankorjausta, kunnossapitoa ja dokumentointia.

  2020-04-02

 • Eltelin viesti koskien koronavirustilannetta

  Eltel kantaa vastuunsa Suomen infraverkon toimivuudesta, myös poikkeuksellisina aikoina.

  2020-03-17

 • Eltel on allekirjoittanut 66 miljoonan euron arvoisen sopimuksen merkittävän suomalaisen teleoperaattorin kanssa

  Eltel ja merkittävä suomalainen teleoperaattori ovat sopineet nykyisen puitesopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella. Sopimus sisältää kiinteän televerkon suunnittelua, rakentamis- ja asennustöitä sekä ylläpitoa yhteensä noin 66 miljoonan euron arvosta.

  2020-03-16