Nyheder Eltel Danmark

 • Eltel’s Fixed Communication forretning gør fremskridt inden for fiberinstallation i Norge

  2017-02-15

  Eltel fokuserer på det voksende behov for optisk fiberinstallation i Europa. Virksomheden tilbyder en samlet proces for fiberudrulning baseret på 10 års erfaring med førende teleoperatører i Nordeuropa. Allerede i dag udgør fiber en vigtig del af virksomhedens Fixed Communication forretning, mens over 70% af de europæiske husstande stadig ikke har nogen fiberforbindelse. Norge spiller en vigtig rolle i denne udvikling.

 • Udrulning af Eltels intelligente målere er i gang i Norge – i Danmark er udrulningen startet op

  2017-02-08

  Eltels udrulning af intelligent målere i Norge har passeret en vigtig milepæl, og selskabet foretager nu over 1.000 installationer om dagen. Eltel og Hafslund Nett underskrev en kontrakt i april 2015 om udrulning af 630.000 intelligente målere til direkte fjernaflæsning. Udrulningen er planlagt til at slutte i 2019. Udrulningsprojektet med Kamstrup A/S i Danmark for Radius (tidligere DONG Energy Eldistribution) er påbegyndt og er nu i pilotfasen. Eltel tegner sig for udrulninger i et samlet omfang, der overstiger mere end fem millioner intelligente målere.

 • Eltel implementerer et trådløst system til energistyring i Frederiksberg Kommune

  2016-11-14

  Eltel har underskrevet en kontrakt med Frederiksberg Forsyning A/S om opbygning af et trådløst netværk til fjernstyring af energiforbrugsmålere til gas, elektricitet og opvarmning. Som en del af denne kontrakt, har Eltel underskrevet en 12-måneders vedligeholdelsesaftale efter afslutningen af implementeringskontrakten.

 • Eltel offentliggør delårsrapport for 3. kvartal 2016

  2016-11-09

  Eltel har offentliggjort sin delårsrapport for 3. kvartal 2016

 • Eltels forretningsområde Fixed Communication har forlænget deres aftale med Trafikverket i Sverige

  2016-11-08

  Eltel forretningsområde Fixed Communication har underskrevet en etårig forlængelse af den nuværende aftale med Trafikverket (Swedish Transport Administration). Beløbet på kontraktforlængelsen udgør ca. 15 mio. euro, og aftalen kommer til at løbe indtil udgangen af 2018.

 • Eltel vinder Huawei’s europæiske Health & Safety Award 2016

  2016-11-01

  Eltel har vundet Huawei’s europæiske Health & Safety Award 2016. Dette blev bekendtgjort på Huawei’s Europe Partner Convention 2016 i Düsseldorf i oktober 2016. Huawei er en af verdens førende leverandører af informationsteknologi og telekommunikationsløsninger. Eltel har samarbejdet med Huawei i ti år på de europæiske mobiludrulnings-projekter.

 • Ændring i Eltels koncernledelse – Henrik Sundell er udnævnt til juridisk chef

  2016-09-20

  Henrik Sundell er blevet udnævnt til juridisk chef og medlem af koncernledelsen i Eltel pr. 1. oktober 2016. Henrik Sundell vil referere til Eltels koncernchef og administrerende direktør Håkan Kirstein.

 • Håkan Kirstein udnævnt til Eltels nye CEO

  2016-08-26

  Eltels bestyrelse har udnævnt Håkan Kirstein som Eltels nye President og administrerende direktør. Han tiltræder sin nye stilling den 19. september 2016.

 • Eltel’s Transport & Security underskriver en 16 mill. EUR aftale med Banedanmark på drift og vedligeholdelse

  2016-06-27

  Eltel har underskrevet en aftale med Banedanmark på drift, support og vedligeholdelse af netværksanlæg og tekniske it-systemer. Kontrakten starter 1. oktober 2016 og løber i 5 år med option på yderligere 3 år. Den samlede værdi af kontrakten er 16 mill EUR.

 • CEO Axel Hjärne forlader Eltel

  2016-06-07

  Den administrerende direktør for Eltel, Axel Hjärne, har besluttet at forlade sin stilling. Axel Hjärne har været i Eltel i tolv år, og har de sidste syv år været administrerende direktør. I disse år er Eltel vokset betydeligt fra at være en lokal nordisk spiller til at blive den førende indenfor Infranet branchen i Nordeuropa. I februar 2015 blev Eltel noteret på børsen i Stockholm.