Tilbud om teknisk support 24/7/365

Levering af daglig, rettidig og regelmæssig ”tog til tiden” er ensbetydende med tilfredse kunder og et krav, som brugerne forventer opfyldt af en moderne, serviceorienteret og effektiv togdrift.

Konstant vedligehold, tilgængelig support og service 24/7/365 på et meget højt teknisk niveau er afgørende for at opfylde denne målsætning.

Nedenstående punkter har høj prioritet hos vores kunder:

  • Aftalte responstider skal overholdes
  • Spærringstider skal kunne udnyttes optimalt
  • Hurtige skaleringsmuligheder skal være til stede, hvis der opstår problemer på skinnerne
  • Mulighed for etablering af et vinter- og uheldsberedskab

Det kræver et team af eksperter og en fleksibel organisation, der har et mandskab med de rette kompetencer og erfaring, når sådanne kritiske samarbejdsbehov skal opfyldes.

Eltel har meget lang erfaring med at overtage og videreføre serviceopgaver for store infrastrukturkunder – f.eks. Banedanmark - i samarbejde med vores Eltel service- og overvågningscenter (NOC).

Herfra tilbyder vi en landsdækkende supportservice hver dag døgnet rundt, som kan skræddersyes efter din organisations specifikke behov. Læs mere om Eltels NOC her


Kontakt os

Tel. +45 8813500
Info.dk@eltelnetworks.com