Electrical Engineering

Electrical Engineering er et selvstændigt forretningsområde, der er organiseret i Eltels Rail & Road division.

Vi arbejder med elektrotekniske infrastrukturprojekter og opgaver indenfor f.eks. tunnel- og brobyggeri samt intelligente trafiksystemer, og vi har kunder både lokalt, internationalt og globalt.

Strømlinet projektmodel og struktureret projektforløb
Vi tilbyder vores kunder en international projektorganisation og samarbejdspartner med lang erfaring.
Vi kan håndtere selv meget krævende og komplekse projekter, som rækker langt ud over nationale landegrænser.

Vores tilgang til ethvert nyt projekt sker med udgangspunkt i en strømlinet projektmodel og et meget struktureret projektforløb. Vi arbejder ud fra en veldokumenteret løsningsmodel, hvor vi tager det fulde ejerskab og ansvar i hele processen fra idefase og design til implementering og eventuel drift og vedligehold.

Det giver vores kunder sikkerhed og tryghed for at opnå et vellykket projektforløb, hvor opstillede mål og forventninger er nøje afstemt, så unødige ubehagelige overraskelser i projektets forskellige faser undgås.

Procesoptimering, kvalitet og leverancer til aftalt tid
Vi har en lang referenceliste og resultater, der dokumenterer, at vi med vores spidskompetencer kan tilføre kvalitet, værdi samt optimere processer og leverancer i hver af projektets forskellige faser.

Vores højt specialiserede team arbejder tæt sammen med kunden, og vi er kendt for at nå fælles projektmål inden for de opstillede tids- og budgetrammer.

Vi har udført projekter i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Færøerne og Saudi Arabien.

Projektmodel Projektmodel 1.1

Projektmodel 2.1

Har du brug for sparring og rådgivning på et af dine projekter, er du velkommen
til at kontakte:


Kontakt os

Tel +45 88135000
Info.dk@eltelnetworks.com