Eltel outsourcing – et værdifuldt partnerskab

Flere og flere virksomheder vælger at tage deres fokus i værdikæden op til fornyet overvejelse. Outsourcing af ikke kernerelaterede forretningsprocesser giver dokumenterede omkostningsbesparelser og strategiske fordele for vores kunder.

Ofte kan mere end 50% af den el tekniske omkostningsbase blive positivt påvirket gennem partnerskabet med en serviceleverandør som Eltel.

Eltel har implementeret en lang række outsourcing opgaver i de nordiske lande. Der har bl.a. været følgende nøgleelementer i outsourcing opgaverne:

 1. Omkostningsbesparelser og administration. Sænkning af ydelsens generelle omkostninger for virksomheden. Adgang til lavere omkostninger via partnerens stordriftsfordele. Restrukturering af omkostninger – outsourcing giver mulighed for at bevæge sig fra faste til variable omkostninger og forbedrer også økonomisk forudsigelighed.
 2. Fokus på kerneforretningen. Ressourcer er fokuseret på at udvikle kerneforretningen. En funktion, der kan være vanskelig af håndtere for den outsourcende virksomhed, kan være kerneforretningen i partnervirksomheden.
 3. Højere kvalitet. Opnå kvalitetsforbedring ved at udlicitere ydelsen med en ny serviceniveauaftale. En servicekontrakt med en ekstern partner er en juridisk bindende kontrakt med økonomiske sanktionsmuligheder og klageadgang. Det er normalt ikke tilfældet med interne serviceydelser.
 4. Kapacitetsstyring og fleksibilitet.  Skalerbarhed og tid til markedet. Den outsourcende partner vil normalt være bedre forberedt på at håndtere en midlertidig eller permanent stigning eller sænkning i produktionen.
 5. Katalysator for ændringer. En organisation kan bruge en outsourcing aftale som en katalysator for et kvantespring, der ikke kunne opnås alene. Outsourcing partneren bliver til en forandringsagent i processen.
 6. Viden. Adgang til immaterielle rettigheder samt større erfaring og viden.
  • Adgang til talent – adgang til en større talentpulje og vedvarende kilde med kompetencer, især inden for teknologi og engineering.
  • Innovation og "Best practice" – virksomheder bruger i stigende grad eksterne vidensleverandører som supplement til begrænset intern kapacitet med henblik på produktinnovation.
  • Driftsekspertise – adgang til bedste driftspraksis, som vil være for vanskelig eller tidskrævende at udvikle internt.   

Kontakt os

Yathukulan Kankesan
Tel. +45 8813 5000
Yathukulan.Kankesan@eltelnetworks.com