Specialiseret i elforsyning

Eltel er specialister i elnet. Det betyder, at du som kunde altid har specialiserede og kompetente ressourcer til din rådighed, og vi er altid lige i nærheden.

Hvis et træ under en storm rammer en el-ledning, sender Eltel et indsatshold af teknikere til stedet umiddelbart efter kundens opkald. Vi har en 24 timers vagtcentral 24/7/365. Eltel lægger efterfølgende arbejdsloggen direkte ind i kundens database via et e-interface.

Eltel har et indsatsberedskab, der er i stand til at reagere hurtigt i større nødsituationer. Hvis situationen kræver det, kan Eltel trække på vores dedikerede ressourcer i vores datterselskaber i de mere end 10 andre lande, hvor vi i dag er repræsenteret, og dermed sende indsatshold på tværs af landegrænserne.

Her findes en kort beskrivelse af vores ydelser i Power Services Danmark:

Fejlfinding og test af kabler
Eltel kan lokalisere kundens kabler under jorden. Vi kan også lokalisere eventuelle fejl på kablerne, hvad enten der er tale om højspændings-, lavspændings- eller kommunikationskabler.

Luft til jord
Eltel sørger for, at luftledninger bliver til en mere sikker leverance ved at grave kablerne ned.

PD-måling
Sikker elforsyning er blevet en af de mest kritiske faktorer for en virksomheds drift. Derfor skal virksomheden sikre, at eldistributionsnettet hele tiden er i optimal stand og er sikret mod nedbrud og fejl. Din virksomhed kan reducere disse fejl og nedbrud ved en løbende tilstandsvurdering baseret på PD-måling (Partial Discharge).

Nødstrøm
Skal der afholdes gadefest eller koncert, kan Eltel levere den ekstra strøm, der er nødvendig. Eltel kan opstille et mobilt elværk, som er tilpasset de aktuelle behov.

Isblæsning (Iceblasting)
Eltel tilbyder en innovativ og meget effektiv metode til rensning af alle typer overflader, bl.a. på og i eltavler, elmotorer og andre tekniske anlæg uden nogen form for sundhedsskadelige emner.

Nyanlæg
Overvejer din virksomhed at lave en tilbygning, nybyggeri eller har virksomheden på anden vis behov for et ekstra transformeranlæg, tilbyder Eltel at rådgive, projektere og etablere det nye fordelingsanlæg.

Drift og vedligehold
Når selve anlægsarbejdet er overstået, påtager vi os også ansvaret for drift og vedligehold af de etablerede løsninger. Det giver os mulighed for at kontrollere og optimere anlæggene og dermed sikre maksimal oppetid på din virksomheds elforsyningsanlæg samtidigt med, at vi reducerer jeres driftsudgifter.

Havari
Eltel tilbyder at sørge for, at virksomhedens elforsyning bliver reetableret efter anlægsnedbrud. Vi sørger for, at din virksomhed får en midlertidig elforsyning og opstarter samtidig fejlfinding og efterfølgende reparation af fejlen. Dette udføres på hele virksomhedens anlæg, og vi kan derfor både udføre reparation på transformer, kabel- og tavleanlæg.

Teknik
Har din virksomhed brug for en dybere udredning af data eller dokumentation i virksomhedens fordelingsanlæg, kan vi hjælpe med at udrede virksomhedens anlægsdata inklusiv den tilhørende styring og relæbeskyttelse. Dette kan udføres enten som en rådgiverydelse eller som en totalentreprise, hvor vi efterfølgende udfører den mulige opdatering af anlægget.


Kontakt os

Yathukulan Kankesan
Tel. +45 8813 5000
Yathukulan.Kankesan@eltelnetworks.com