Planlægningssystem og specialuddannede montørteams sikrer kvalitet og præcision

Vores specialuddannede montører og installatører arbejder altid i teams. Det betyder bl.a., at vi kan trække på en stor medarbejderpulje gennem hele installationsprocessen

Vi er fleksible og driftsikre på én gang
Vores installationsteams kan være meget fleksible. I Eltel er vi i stand til at tage høje for sygdom, ferier, uddannelsesforløb mv.,  sådan at det ikke påvirker udrulningstiden af et projekt eller skaber unødig ”støj” i den daglige arbejdsgang. Det gør os i stand til at nå de opstillede tids- og kvalitetsmål, som vi i fællesskab har opstillet med det enkelte forsyningsselskab.

”The Eltel Way” projektmodel
Vi arbejder efter en projektmodel, som består af en procesbeskrivelse ”The Eltel way”. Heri er alle procedurer beskrevet i mere end 176 processer - fra den indledende planlægning til og med den efterfølgende service- og supportfase.  En Best Practice der sikrer en optimal og effektiv beskrivelse af, hvordan organisering og styring af arbejdet vil foregå og en model, som Eltel anvender i hele organisationen på tværs af alle business units og landegrænser.

Gennemført kvalitetssikring og projekthåndbog
Eltel er gennem hele installationsprocessen forsyningsselskabets tætte samarbejdspartner og totalleverandør. Vi tager ejerskab på projektet fra start til slut. Tidsplanen afhænger af det antal målere der skal udskiftes, og der kan være tale om kortere eller længere projektforløb alt afhængig af kundens individuelle behov.

I forbindelse med hvert enkelt projekt udarbejdes der en projekthåndbog. Projekthåndbogen skal bl.a. tage højde for, at alle formelle krav i udbudsfasen overholdes samt sikre en ensartet montering af høj kvalitet.

Alle montører skal desuden igennem ” The Eltel Way” undervisningsprogram, som bl.a. også omfatter instruktion i, hvordan montøren skal optræde ude hos slutbrugeren.

Kompetente samarbejdspartnere med VVS kompetencer
Vi har desuden en række samarbejdspartnere med stærke VVS kompetencer, som kan assistere os i installationsfasen i de tilfælde, hvor vi har bruge for dette.

Vi ansætter primært ressourcer fra de enkelte nærområder, sådan at vi sikrer lokalkendskab kombineret med mange års erfaring med målerudrulning. Vores samarbejdspartnere og underleverandører skal leve op til en række standarder og krav, der er nøje beskrevet i samtlige af vores leverandøraftaler.

Vores sikkerhedsmål er Goal Zero
Eltel prioriterer sikkerheden og trygheden meget højt og vores mål er Goal Zero – nul ulykker, nul kundeklager og nul miljøuheld.

Vi har konstant fokus på kvalitet, sikkerhed og kundetilfredshed, og vi arbejder alle systematisk med at blive endnu bedre til at levere indenfor disse områder hver eneste dag

Kontakt os

Smart Metering Danmark: Jonas Brødløs, Distriktschef
Tel. +45 5214 7425
Jonas.Brodloes@eltelnetworks.com