Referencer

Eltel har en kundebase, der omfatter de største større fastnetoperatører i de nordiske lande samt i Polen. Vores kundebase vokser hele tiden i takt med, at vi etablerer os på nye markeder senest i Tyskland og England.

Fast telekommunikation er grundlæggende et nationalt anliggende, og derfor er vores tilgang i de enkelte lande at opbygge en national dækning med lokale supportfunktioner på det lokale sprog i de specifikke lande, hvor vi opererer.

Her er nogle eksempler på vores større kunder:

Danmark
TDC
Eltel Fixed Communication har igennem de sidste mange år været en af TDCs foretrukne samarbejdspartnere.
I 2008 indgik TDC og Eltel aftale om overdragelse af to forretningsområder, TDC Produktion og teknikdelen af Connect Partner, som var et selskab i YouSee. Ansatte og arbejdsopgaver blev overdraget til Eltel.
I 2011 indgik TDC og Eltel en aftale om outsourcing af TDCs fiberproduktion, hvilket inkluderede 140 teknikere.
I 2013 solgte Eltel områderne Aastra og Avaya til TDC NetDesign og indgik samtidig en aftale om, at Eltel i fremtiden vil være NetDesigns foretrukne leverandør af kablings- og installationsydelser.
I 2016 er denne kontrakt genforhandlet og gælder nu yderligere i tre år.

Banedanmark
Eltel Fixed Communication servicerer og udbygger Banedanmarks transmissionsnet på kobber- og fiberdele, og vi har 24/7/365 døgnberedskab.
Eltel Danmark er også ansvarlig for overvågningen af nettet inklusive det udstyr, der er tilsluttet kablerne. Siden indgåelse af denne aftale har Eltel Danmark i tillæg fået ansvaret for at servicere Banedanmarks nye GSMR-net.

Telia
Eltel Fixed Communication har ansvaret for serviceringen 24/7/365 af Telias transmissionsnet. Vi udfører desuden anlægsopgaver samt specialprojekter f.eks. routerudrulning.
Telia og Eltel har igennem mange år været faste samarbejdspartnere. Udover samarbejdet på Fixed Communication delen, har Eltel også et bredt og godt samarbejde med Telia på Mobile Communication området.

Se flere referencer på næste side

Kontakt os

Jan Piet Hansen, Projektleder
Tel. +45 52 14 73 70
Jan.Piet.Hansen@eltelnetworks.com