Effektivisering og optimering af din daglige arbejdsgang

Eltel tilbyder kommunikations- og samarbejdsløsninger fra Cisco Systems til organisationer, offentlige og private virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at designe og levere en fremtidssikret kommunikationsplatform.

Fremtidens medarbejdere efterspørger stadig flere kommunikationsværktøjer
En moderne kommunikationsløsning tager udgangspunkt i brugerens og medarbejderens behov for at kunne forbedre både produktivitet, effektivitet og kvalitet i de daglige arbejdsprocesser.

Medarbejderens behov for nem og intuitiv kommunikation vil i stigende grad afgøre, hvilket medie(r) han/hun ønsker at anvende.

Den unge generation er arbejdspladsens frontløbere
Den unge generation stiller krav. De forventer helt naturligt, at funktionaliter som Facebook, Twitter og Messenger vil være tilgængelige kommunikationsværktøjer på deres fremtidige arbejdspladser. Kommunikationsformer som de unge allerede benytter i skoler og på forskellige uddannelsessteder.

Effektiv kommunikation -  anyhow, anywhere, anytime
Ciscos kommunikationsløsninger understøtter i dag langt mere end blot telefoni. Med funktionaliteten ”chat og tilstedeværelse”, der er en del af selv den mest basale brugerlicens, er også integration til Outlook sikret for hele platformen.

Hermed skabes forudsætning for en effektiv, fleksibel og tilgængelig kommunikationsform, der er i tråd med tidens stigende krav til ”her og nu kommunikation”.

Video giver en mere nærværende, fleksibel og tilgængelig kommunikation
I dag er video ofte en integreret del af den samlede kommunikationsløsning i virksomheden.

Med en integreret videoløsning vil virksomheden kunne samle både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder på en mere optimal måde. Der vil automatisk kunne etableres en langt mere nærværende dialog, når f.eks. samtaler, afdelingsmøder osv. kan afvikles med både lyd og billede uafhængigt af, hvor modparten befinder sig geografisk.

Resultatet vil være en højere kvalitet i virksomhedens samlede beslutningsprocesser. Samtidig vil samarbejdet og produktiviteten i det daglige blive styrket.

Investering i videokommunikationsløsninger vil relativt hurtigt kunne tjene sig ind, da omkostninger til afholdelse af fysiske møder, transporttid, flybilletter mv. vil kunne minimeres fra første dag.

Vi bygger. Vi tilslutter. Vi vedligeholder.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende dialog, hvor vi finder ud, hvordan Unified Communication og Collaboration kan hjælpe dig med at optimere din organisations- eller virksomhedskommunikations- og samarbejdsprocesser.

Kontakt os

Søren Eg Nielsen, ABU Direktør Communication
Tel. +45 40 28 55 32
Soren.Eg.Nielsen@eltelnetworks.com