Netværksløsninger til organisationer, offentlige og private virksomheder

Eltel er Cisco Guldpartner, hvilket giver os adgang til hele Ciscos produktporte- følje af routers, switche og trådløse netværksenheder. Produkter der samler organisationers, offentlige- og private virksomheders infrastruktur til en stabil end-to-end platform.

Pas på din daglige forretning
Netværksløsninger er kritiske bærer af dagligdagens information, og et stabilt netværk er derfor forretningskritisk for de allerfleste virksomheder og organisationer.

I Eltel hjælper vi med at rådgive omkring og designe netværksløsninger, hvor vi tilgodeser kundernes krav og behov for driftssikkerhed og fremtidige forretningsstrategi.

Vores konsulenter er alle tekniske design- og driftsfolk, der har en lang erfaring og spidskompetencer inden for rådgivning og design af netværksløsninger.

En professionel netværksgennemgang skaber overblik
Eltel tilbyder en gennemgang af din virksomheds netværk, der vil give dig svar på, hvorvidt din nuværende netværksløsning har fulgt med tiden. Du vil blive gjort opmærksom på eventuelle kritiske elementer i din eksisterende løsning, så du på et tidligt tidspunkt kan tage højde for mulige problemstillinger.

Hvor sikkert er dit eksisterende netværk?
It-sikkerheden er i dag udfordret på mange områder. En del virksomheder oplever desværre at udefra kommende ulovligt får adgang til deres interne data. Det værste er ofte, at denne viden først kommer til virksomhedens kendskab lang tid efter, at integriteten er brudt.

Opgrader dit netværk i tide
Enkelte netværksenheder kan skabe ’flaskehalse’, hvis de ikke performer tilfredsstillende i forhold til de øvrige netværkskrav eller applikationsbehov. Dette kan en netværksgennemgang f.eks. afsløre, og der kan efterfølgende være behov for en udskiftning eller omkonfigurering af den berørte enhed for at undgå yderligere performanceproblemer.

Et vigtigt ledelsesværktøj
Endeligt kan en netværksgennemgang benyttes af ledelsen til budgettering af fremtidige udskiftninger og opgraderinger af virksomhedens netværksløsning. Herved sikres, at virksomhedens netværk til enhver tid kan understøtte og imødekomme virksomhedens nuværende og fremtidige forretningsstrategi.

Drift og support 24/7/365
Ønsker kunden at outsource hele eller dele af virksomhedens service- og driftsopgaver, kan Eltel også hjælpe på dette område. Vi råder over et 24/7/365 Network Operations Center (NOC) samt ca. 250 udkørende teknikere, der støtter op om vores Cisco driftsteknikere, som foretager on-site field support. Link til Eltel Network Operations Center.

Vi bygger. Vi tilslutter. Vi vedligeholder

Kontakt os når du ønsker hjælp til en gennemgang af dit netværk eller har brug for sparring omkring din organisations eller virksomhedsnetværksløsning.

Kontakt os

Søren Eg Nielsen, ABU Direktør Communication
Tel. +45 40 28 55 32
Soren.Eg.Nielsen@eltelnetworks.com