Specialister inden for luftfart

Eltel har samlet set omkring 400 teams, som hver især består af ca. 20 specialister i de over 10 lande, hvor vi er aktive. Med levering af ydelser til opbygning, tilslutning og vedligeholdelse inden for telekommunikation, informatik og datanet til de førende operatører i Europa, er Eltel godt positioneret til at tilbyde højt specialiserede teams også inden for luftfartsområdet.

Ressourcestærke teams af Eltel specialister arbejder på tværs af landegrænser
Det betyder, at du som kunde altid har adgang til vores specialiserede Eltel-teams og deres ressourcer. Vi taler dit tekniske sprog, og vi taler også dit eget sprog. Vi kan takket være vores internationale tilstedeværelse være din partner på tværs af landegrænser i forbindelse med fusion og ekspansion. Vores benchmark resultater fra land til land er en vigtig fordel i denne sammenhæng.

Eltel Way og Best Pratice
Alle Eltel-teams arbejder ud fra "The Eltel Way", som stammer fra vores fælles erfaringer og faste tro på anvendelse af ”Best Practice” fra alle de lande, hvor Eltel er aktiv. Resultatet er en ensrettet procestilgang i alle vores forretningsenheder.

”The Eltel Way" tager udgangspunkt i de tre principper – Specialisering, Uddelegering og Proaktivitet. Specialisering betyder, at alle medarbejdere hos Eltel er grundigt uddannet på Eltels akademi. Uddelegering betyder, at enhver i vores organisation har individuelle mål og ansvarsområder og kan træffe hurtige, enkle og ensartede beslutninger. Proaktivitet betyder, at alle specialister hos Eltel har en mission om konstant at udvikle vores kunders konkurrenceevne i det nye og spirende infranetsamfund.

Eltels certificeringer
Eltel er certificeret til alle større leverandørers udstyr, ligesom Eltel naturligvis er kvalitetscertificeret efter ISO 9001, miljøcertificeret efter ISO 14001, sikkerhedscertificeret efter ISO 27001 og arbejdsmiljø- og arbejdspladscertificeret efter ISO 18001.

Vi har konstant fokus på kvalitet, sikkerhed og kundetilfredshed, Eltels overordnede kvalitetsmål er således ”Goal Zero”, og vi arbejder alle systematisk med at blive endnu bedre til at levere indenfor disse områder hver eneste dag.

Kontakt os

Søren Eg Nielsen, ABU Direktør Communication
Tel. +45 40 28 55 32
Soren.Eg.Nielsen@eltelnetworks.com