Central rolle i national sikkerhed

Eltel har med sin base i Norden leveret centrale sikkerhedsløsninger for Totalforsvaret.

Eksempler på udvalgte referencer:

FMV – Det svenske forsvars materielindkøb
Eltel har til forsvaret leveret bl.a. følgende tjenester/produkter:

  • Bygget og implementeret specialiserede kommunikationsløsninger:
    • Ledelsessystem for søværnets indsats- og inspektionsfartøjer
    • Adaptere for hærens kommunikationsradioer
    • Ledelsessystem for flyvevåbenets helikoptere
    • Installation og vedligeholdelse af forsvarets radar og kommunikationsanlæg

RAKEL – Sveriges sikkerhedsnetværk
Eltel var med fra starten til at bygge, drifte og vedligeholde det landsdækkende radiokommunikationsnetværk. Netværket, som går under navnet RAKEL, er baseret på TETRA-kommunikationsstandarden. Netværket ejes af den svenske civile beredskabsstyrelse og gik i fuld landsdækkende drift 1. december 2010. Den grundlæggende ide bag systemet er at sammenkæde statslige, regionale, kommunale og andre beredskabsmyndigheder i ét fælles netværk. Det betyder, at samfundets sårbarhed kan reduceres og kapaciteten til at håndtere nødsituationer forbedres.
Lignende netværk er opbygget i de øvrige nordiske lande, hvor Eltel også spiller en rolle.

Nödnet – Det norske sikkerhedsnet
Eltel bygger basisstations positionerne for det landsdækkende norske nød- og beredskabsnet som underleverandør til Motorola.

SINE – Det danske nød og beredskabsnet
Eltel implementerer dele af det fibernetværk, der binder sikkerhedsnetværket sammen. Eltel har udført opgaven som underleverandør til TDC.

Banedanmark – Kommunikationsinfrastruktur for jernbanerne
Eltel overvåger, drifter og vedligeholder Banedanmarks kommunikationsinfrastruktur, der spænder fra fibernettet langs banerne til den nye digitale og landsdækkende mobile infrastruktur baseret på GSM-R kommunikationsstandarden.

VIDO-3 – Domstolstyrelsens Vido Conference System
Eltel har bygget og drifter det landsdækkende videokonferencesystem for de danske domstole. Løsningen er installeret på mere end 200 lokaliteter rundt omkring i Danmark (samt på Færøerne og Grønland) i retssale, fængsler og politistationer. Med systemet kan der afvikles retsmøder uden, at alle deltagere skal være i det samme retslokale.

Systemet er opbygget med Cisco komponenter, der er forbundet via et nationalt bredbåndsnetværk.


Kontakt os

Søren Eg Nielsen, ABU Direktør Communication
Tel. +45 40 28 55 32
Soren.Eg.Nielsen@eltelnetworks.com