• WiFi-utvecklingen tar ny fart, Eltel central aktör

  2014-10-24

  Utvecklingen inom trådlösa LAN, det som ofta kallas för WiFi, ökar nu farten. 

 • Eltel arbetar för FNs Global Compact

  2014-10-24

  Eltel arbetar intensivt med det som kallas “Sustainability” och CSR, “Corporate Social Responsibilty”. Vi har en ambition att ligga i framkant på dessa områden och visa att vi är ledande även här. Kraven ökar också efterhand, både generellt i samhället och de krav som våra kunder ställer. 

 • Invigning av Härlunda fiberförening

  2014-10-24

  Arbetet för att få fiber till Härlunda har pågått sedan 2009. Efter mer än 100 000 ideella arbetstimmar har styrelsen för föreningen, med ordförande Mette Adolfsson i spetsen, kommit i mål. 

 • Laddstolpar för elbilar, växande marknad för Eltel

  2014-10-24

  Elbilsmarknaden i Sverige växer. Hittills i år har antalet fordon ökat med drygt 3500 fordon, eller över 100%, enligt Elbilen.se. En av förutsättningarna för en fortsatt tillväxt är utbyggnaden av laddstationer. På denna marknad har Eltel en bra position på marknaden. 

 • Eltel på plats under branden i Västmanland

  2014-10-24

  Den stora branden i Västmanland som startade på ett kalhygge i slutet av juli undgick väl knappast någon? Henrik Lundvall, serviceingenjör på Eltel, hade beredskapstjänst under perioden och kom närmare branden än de flesta andra …

 • Invigning av Värmlands största vindpark

  2014-10-20

  I början av oktober invigdes Värmlands hittills största vindpark och ungefär 900 intresserade personer anslöt för att höra såväl landshövding som ordförande i kommunstyrelsen och vd på Rabbalshede berätta om projektet och  vikten av denna typ av investeringar.

 • Eltels nya joint venture-företag i Norge tecknar femårsavtal med Telenor

  2014-10-16

  Eltel Sønnico AS – en ny 50/50 joint venture bildad av Eltels telekomverksamhet i Norge och Sønnico Tele AS – har tecknat ett femårsavtal med Telenor Norge AS och Canal Digital Kabel-TV. 

 • Eltel tillsätter landschef för Storbritannien

  2014-09-09

  Eltel Group har utsett David Green till ny vd för Eltel Networks UK Limited. Utnämningen ska stärka Eltels närvaro på den brittiska marknaden för Infranettjänster.

 • Eltel och Caruna har tecknat ett större avtal om arbeten på kraftdistributionsnätet

  2014-09-08

  Eltel och Caruna har tecknat ett ramavtal om förbättringar av driftsäkerheten på kraftdistributionsnätet i sydvästra Finland. Förbättringarna på mellan- och lågspänningsnäten kommer att genomföras under de kommande tre åren. Avtalet är värt 40 miljoner euro.