• Rivning av skyddsportaler Årstabron - Älvsjö

  2014-12-17

  Eltel har nyligen startat ett projekt för Trafikverkets räkning där underentreprenaden omfattar rivning av två skyddsportaler över Årsta spårområde i södra Stockholm. 

 • Nytt ramavtal med Stockholms stad

  2014-12-17

  Eltel har fått ett nytt ramavtal med Stockholms stad. Entreprenaden omfattar ny- och ombyggnadsarbeten, huvudsakligen i stadens ca 515 trafiksignalsanläggningar. 

 • IT&Telekomföretagen studerar fiberutrullningen i ”heta” Norrbotten

  2014-12-17

  Den 20-21 november gästades Eltel i Luleå av Kajsa Frisell, som är Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Detta är den branschorganisation vi på Eltel tillhör tillsammans med övriga i telekombranschen. Här har Kajsa Frisell uppdraget att bedriva lobbyverksamhet mot politiker för att få dem att fatta rätt beslut för oss.

 • Eltel skötte telekommunikationerna vid skidtävlingarna i Östersund och Åre

  2014-12-17

  Eltel medverkade vid de stora skidskyttetävlingarna Biathlon World Cup i Östersund i månadsskiftet november/december. Åtagandet omfattade dels uppbyggnad av WiFi –utrustning på hela skidområdet, dels uppkoppling av samtliga fasta förbindelser för arrangören och tillresta TV-bolag och press. 

 • Världspremiär för fjärrstyrda flygledartorn

  2014-12-17

  Flygtrafiken på en flygplats kommer för första gången någonsin kunna fjärrstyras tack vare ett gott och innovativt samarbete mellan Saab, LFV och Eltel. Först ut är Örnsköldsviks flygplats som styrs från Sundsvall från och med början av 2015. 

 • Eltel Networks tecknar avtal värt 43,6 miljoner EUR inom Power i Polen

  2014-12-10

  Eltels polska dotterbolag Eltel Networks Olsztyn har tecknat ett avtal med operatören PSE SA i Polen avseende krafttransmission. Projektet omfattar modernisering och utveckling av en 400/220kV transformatorstation i Krajnik i västra Polen.

 • Årets julgåva går till Cancerfonden

  2014-12-07

  I år kommer Eltels julgåva att gå till Cancerfonden.

 • Eltel fortsätter att stärka sin plattform inom Rail och Road-verksamheten

  2014-11-07

  Förutom att ha vunnit och genomfört nya projekt i Rail-sektorn har Eltel även utökat sin personal inom området. Nyligen övertog Eltel personalen från KT Electrotech AS i Danmark, ett företag specialiserat på att tillhandahålla EPC-tjänster (Engineering, Procurement, Construction) inom elektromekanik för vägtunnlar. 

 • Eltelstyrt konsortium tecknar avtal om 75 miljoner euro i Polen

  2014-11-05

  Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polska dotterbolag, har tillsammans med två samarbetspartners tecknat ett avtal med stamnätsoperatören PSE i Polen avseende byggnation av en transmissionsledning. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 75 miljoner euro som delas i tre lika stora delar, med ett värde för Eltel om 25 miljoner euro. 

 • Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

  2014-10-31

  Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag gjort en framställning om böter till marknadsdomstolen. KKV anklagar Eltel för förbjudet konkurrentsamarbete med Empower Oy och föreslår att en bot på 35 miljoner euro ska utdömas på Eltel.